Serepen Pigment

Serepen
Serepen Pigment
“Serepen Pigment” เป็นสารประกอบชนิด ใหม่ที สกัดได้จากผลปาล์มใบเลี อยมีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยั งเส้นเลือดงอกใหม่ที ก่อ ให้เกิดโรคต่างๆ
ราคาพิเศษ(ไม่รวม VAT) ¥18,000
内容量 : 245.5 mg x 120 แคปซูล
จำนวน


นี่คือราคาจัดส่งสินค้าเป็นดังต่อไปนี้
เอเชีย : 1400 เยน
※ในกรณีซื้อสินค้าอื่นด้วย ราคาการส่งสินค้าจะแพงขึ้น
※ในกรณีที่ซื้อหลายขวด บางประเทศมีกรณีภาษีเกิดขึ้น กรุณาตรวจสอบกับกรมศุลกากรของ แต่ละประเทศ

Serepen Pigment

Serepen Pigment เป็นวัตถุดิบใหม่ที่ได้รับการค้นพบโดยบังเอิญในระหว่างการวิจัยเพื่อยืดอายุขัยของมนุษย์ Serepen Pigment คือเม็ดสีที่ได้จากการสกัดด้วยกรรมวิธีเฉพาะจากผลปาล์มใบเลื่อย (Saw Palmetto) จากผลการวิจัยค้นพบว่าเม็ดสีของผลปาล์มใบเลื่อยมีคุณสมบัติในการรับมือกับโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง สะเก็ดเงิน ข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคจอประสาทตาเสื่อม งานวิจัยกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) และมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ถือเป็นสาขาใหม่ในการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

การเกิดเส้นเลือดใหม่คืออะไร?

การเกิดเส้นเลือดใหม่ เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนจากความเกี่ยวพันของเซลล์กับโมเลกุลต่างๆ ทำให้เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ออกมาจากเส้นเลือดเดิม การสร้างเส้นเลือดเป็นการทำงานตามธรรมชาติของร่างกายสิ่งมีชีวิตโดยมีบทบาททางสรีระวิทยาที่สำคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ ในระบบการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายอย่างกว้างขวาง แต่ทั้งนี้ ถ้าหากเกิดการกระตุ้นหรือเหนี่ยวนำให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่อย่างผิดปกติก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ เมื่อไม่นานมานี้พบว่าการเกิดเส้นเลือดใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโรคภัยต่างๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคแทรกซ้อนที่มาพร้อมกับโรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อนที่มาพร้อมกับโรคเอดส์ เช่น โรคมะเร็งของเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากหลอดเลือด (Kaposi’s sarcoma) โรคไขข้อต่างๆ การสูญเสียการมองเห็นและพยาธิสภาพของดวงตาที่แย่ลง โรคในระบบไหลเวียนโลหิต การเกิดเนื้อร้าย (มะเร็ง) เป็นต้น
Related Information
 • งานวิจัยตีพิมพ์
  Potential of Pigment from Saw Palmetto for Adjuvant Therapy of Hepatocellular Carcinoma


 • บทความ
  Angiogenesis (การสร้างเส้นเลือดใหม่) คืออะไร?


 • บทความ
  การสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็ง


 • บทความ
  การสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคข้ออักเสบ


 • การสร้างเส้นเลือดใหม่กับเมตาบอลิกซินโดรม (โรคอ้วนลงพุง)ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT