Serepen Pigment

Serepen
Serepen Pigment
“Serepen Pigment” เป็นสารประกอบชนิด ใหม่ที สกัดได้จากผลปาล์มใบเลี อยมีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยั งเส้นเลือดงอกใหม่ที ก่อ ให้เกิดโรคต่างๆ
ราคาพิเศษ(ไม่รวม VAT) ¥18,000
内容量 : 245.5 mg x 120 แคปซูล
จำนวน


นี่คือราคาจัดส่งสินค้าเป็นดังต่อไปนี้
เอเชีย : 1400 เยน
※ในกรณีซื้อสินค้าอื่นด้วย ราคาการส่งสินค้าจะแพงขึ้น
※ในกรณีที่ซื้อหลายขวด บางประเทศมีกรณีภาษีเกิดขึ้น กรุณาตรวจสอบกับกรมศุลกากรของ แต่ละประเทศ

Serepen Pigment

Serepen Pigment เป็นวัตถุดิบใหม่ที่ได้รับการค้นพบโดยบังเอิญในระหว่างการวิจัยเพื่อยืดอายุขัยของมนุษย์ Serepen Pigment คือเม็ดสีที่ได้จากการสกัดด้วยกรรมวิธีเฉพาะจากผลปาล์มใบเลื่อย (Saw Palmetto) จากผลการวิจัยค้นพบว่าเม็ดสีของผลปาล์มใบเลื่อยมีคุณสมบัติในการรับมือกับโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง สะเก็ดเงิน ข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคจอประสาทตาเสื่อม งานวิจัยกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) และมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ถือเป็นสาขาใหม่ในการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

การเกิดเส้นเลือดใหม่คืออะไร?

การเกิดเส้นเลือดใหม่ เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนจากความเกี่ยวพันของเซลล์กับโมเลกุลต่างๆ ทำให้เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ออกมาจากเส้นเลือดเดิม การสร้างเส้นเลือดเป็นการทำงานตามธรรมชาติของร่างกายสิ่งมีชีวิตโดยมีบทบาททางสรีระวิทยาที่สำคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ ในระบบการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายอย่างกว้างขวาง แต่ทั้งนี้ ถ้าหากเกิดการกระตุ้นหรือเหนี่ยวนำให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่อย่างผิดปกติก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ เมื่อไม่นานมานี้พบว่าการเกิดเส้นเลือดใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโรคภัยต่างๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคแทรกซ้อนที่มาพร้อมกับโรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อนที่มาพร้อมกับโรคเอดส์ เช่น โรคมะเร็งของเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากหลอดเลือด (Kaposi’s sarcoma) โรคไขข้อต่างๆ การสูญเสียการมองเห็นและพยาธิสภาพของดวงตาที่แย่ลง โรคในระบบไหลเวียนโลหิต การเกิดเนื้อร้าย (มะเร็ง) เป็นต้น
HT004
“Serepen Pigment” เป็นสารประกอบชนิด ใหม่ที สกัดได้จากผลปาล์มใบเลี อยมีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยั งเส้นเลือดงอกใหม่ที ก่อ ให้เกิดโรคต่างๆ

Serepen Pigment

ราคาพิเศษ(ไม่รวม VAT) ¥18,000
内容量 : 245.5 mg x 120 แคปซูล
จำนวน


นี่คือราคาจัดส่งสินค้าเป็นดังต่อไปนี้
เอเชีย : 1400 เยน
※ในกรณีซื้อสินค้าอื่นด้วย ราคาการส่งสินค้าจะแพงขึ้น
※ในกรณีที่ซื้อหลายขวด บางประเทศมีกรณีภาษีเกิดขึ้น กรุณาตรวจสอบกับกรมศุลกากรของ แต่ละประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT