การชะลอวัย

การชะลอวัยการชะลอวัย (Anti-aging) หมายถึงการป้องกันไม่ให้แก่ชราโดยการยับยั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจากความเสื่อมสภาพไปตามวัย และการคงสภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ในหลายปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ต่อกรกับกระบวนการเสื่อมสภาพไปตามวัยก่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางยับยั้งกระบวนการดังกล่าว เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนสูงวัยจะต้องการรักษาคุณภาพชีวิตในแง่ของความคล่องตัวของร่างกาย สุขภาพใจ อิสระจากความไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรค และในหลายๆ กรณีก็รวมถึงการมีรูปโฉมที่ยังดูดีอีกด้วย

สาเหตุของความแก่ชรา

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการหยิบยกหลากหลายสาเหตุของความแก่ชราขึ้นมานำเสนอ, แต่ในบรรดาสาเหตุต่างๆทั้งหมด ทฤษฎีเรื่องการลดลงของการผลิตหรือประสิทธิภาพของสารปรับสภาพภายในร่างกายที่ลดลง เช่น ยีนส์ โมเลกุลของออกซิเจนที่ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา กระบวนการไกลเคชั่น การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน และอื่นๆ กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ในที่นี้จะขอพูดถึงโมเลกุลของออกซิเจนที่ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา ไกลเคชั่น และเอนไซม์เซอร์ทูอิน (Sirtuin) ที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบันเป็นหลัก

ความแก่ชรากับโมเลกุลของออกซิเจนที่ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา (Reactive Oxygen Species)

สารที่เรียกว่า Reactive Oxygen Species หรือโมเลกุลของออกซิเจนที่ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยานี้เป็นผลพลอยได้มาจากตอนที่ร่างกายต้องการออกซิเจนเข้ามาเพื่อผลิตพลังงานโดยการเผาผลาญน้ำตาล ไขมัน หรือกรดอะมิโน โดยปกติ 2 ถึง 5% ของออกซิเจนที่ร่างกายรับเข้าไปจะกลายไปเป็น Reactive Oxygen Species ซึ่งมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูงและจะไปจู่โจมทำลายเนื้อเยื่อและเซลล์แบบสุ่ม ส่งผลให้โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และยีนส์ที่ถูกจู่โจมอาจถูกทำลายหรือทำงานด้อยประสิทธิภาพลง เป็นเหตุให้การเผาผลาญพลังงานและระบบเมตาบอลิซึ่มของร่างกายถดถอยลงซึ่งกลายเป็นการเร่งกระบวนการของความแก่ชรา เมื่อไม่นานมานี้มีการสังเกตพบว่า Reactive Oxygen Species มีผลต่อการแก่ชราอย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น Reactive Oxygen Species ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากกว่า 90% อีกทั้งแนวทางการใช้ชีวิตที่ปั่นป่วน (เช่น การบริโภคอาหารมากเกินไป ดื่มแอลกอฮอลมากเกินขนาด การสูบบุหรี่จัด ความเครียด) รังสียูวีบี สารก่อมะเร็ง สารปรุงแต่งในอาหาร สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง หรือแม้แต่การออกกำลังกายที่ใช้แรงมากเกินไปก็มีส่วนในการผลิต Reactive Oxygen Species ว่ากันว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความแก่ชรา

ความแก่ชรากับกระบวนการไกลเคชั่น (Glycation)

น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคสสามารถสร้างแอลดีไฮด์ที่มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูง เช่น แอซีทัลดีไฮด์ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับโปรตีนแล้ว ไขมันหรือยีนส์จะก่อให้เกิดกระบวนการไกลเคชั่นที่สร้าง AGEs (Advanced Glycation End-products) หรือภาวะน้ำตาลสะสม การทำงานของเซลล์หรือเนื้อเยื่อจะลดต่ำลงเมื่อเกิดกระบวนการไกลเคชั่น ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการไกลเคชั่นจะสามารถสร้างพันธะหรือก่อให้เกิดพอลิเมอร์กับโปรตีน ไขมันหรือยีนส์อื่นได้ เพราะโปรตีนมีความต้านทานต่อน้ำย่อยโปรตีนต่างๆ สูงกว่าเมื่อถูกเติมน้ำตาลเข้าไป โปรตีนเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อและเร่งการผลิตสารที่ไปกระตุ้น Reactive Oxygen Species พร้อมกับส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและทำให้แก่ชรา กระบวนการไกลเคชั่นเป็นกระบวนการปกติในร่างกาย แต่ผลกระทบที่มีต่อการแก่ชราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าในสภาวะของคนที่เป็นโรคเบาหวานเพราะไกลเคชั่นจะถูกกระตุ้นเมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ในความเป็นจริง ผู้ป่วยเบาหวานอาจจะมีโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับการแก่ชราหรือการสร้างเส้นเลือดใหม่ต่างๆ มากมายเกิดขึ้นร่วมด้วยซึ่งเป็นผลมาจากการที่เส้นเลือดต่างๆ ถูกเร่งให้แก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว

เซอร์ทูอิน (Sirtuin) ยีนส์ต่อต้านการแก่ชรา

แรกเริ่มเดิมทียีนส์เซอร์ทูอินถูกค้นพบในยีสต์ หลังจากนั้นจึงพบในแมลงวัน หนู ลิง คนและต่อมาก็พบว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกส่วนมากก็มียีนส์เซอร์ทูอิน ยีนส์เซอร์ทูอินนี้มีความสามารถในการยับยั้ง Reactive Oxygen Species และควบคุมปฏิกิริยาที่ผิดปกติในเซลล์ภูมิคุ้มกัน หน้าที่การทำงานเหล่านี้สามารถชะลอความแก่ชราและยืดอายุขัยออกไปได้ นอกจากนี้เซอร์ทูอินยังได้รับการขนานนามว่าเป็นยีนส์ต่อต้านการแก่ชราอีกด้วย โดยปกติยีนส์เซอร์ทูอินจะถูกกระตุ้นให้ทำงานได้โดยการอดอาหารและการจำกัดแคลอรี่ ยีนส์เซอร์ทูอินของคนในปัจจุบันที่บริโภคอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญส่วนมากจะอยู่ในภาวะหลับไหลซึ่งเป็นผลให้ไม่มีการยับยั้งกระบวนการแก่ชรา ดังนั้นการค้นหาสารที่จะสามารถกระตุ้นการทำงานของยีนส์เซอร์ทูอินได้จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขสู่การชะลอวัย

อาหารเสริมเพื่อป้องกันความแก่ชรา
Quartenol:อาหารเสริมเพื่อป้องกันความแก่ชรา
Quartenol (ควอเตนอล)

ผสมวัตถุดิบที่ป้องกันการออกซิเดชั่นและไกลเคชั่น อาหารเสริมเพื่อป้องกันความแก่ชรา

อ้างอิง
  1. Huangfu J, Liu J, Sun Z, Wang M, Jiang Y, Chen ZY, Chen F. Antiaging Effects of Astaxanthin-Rich Alga Haematococcus pluvialis on Fruit Flies under Oxidative Stress. J Agric Food Chem. 2013 Aug 6.
  2. Buonocore D, Lazzeretti A, Tocabens P, Nobile V, Cestone E, Santin G, Bottone MG, Marzatico F. Resveratrol-procyanidin blend: nutraceutical and antiaging efficacy evaluated in a placebocontrolled, double-blind study. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2012;5:159-65. doi: 10.2147/CCID.S36102. Epub 2012 Oct 5.
  3. Anandan R, Ganesan B, Obulesu T, Mathew S, Asha KK, Lakshmanan PT, Zynudheen AA. Antiaging effect of dietary chitosan supplementation on glutathione-dependent antioxidant system in young and aged rats. Cell Stress Chaperones. 2013 Jan;18(1):121-5. doi: 10.1007/s12192-012-0354-2. Epub 2012 Jul 25.
  4. Liang ZH, Yin DZ. Preventive treatment of traditional Chinese medicine as antistress and antiaging strategy. Rejuvenation Res. 2010 Apr-Jun;13(2-3):248-52. doi: 10.1089/rej.2009.0867.
  5. Mao GX, Zheng LD, Cao YB, Chen ZM, Lv YD, Wang YZ, Hu XL, Wang GF, Yan J. Antiaging effect of pine pollen in human diploid fibroblasts and in a mouse model induced by D-galactose. Oxid Med Cell Longev. 2012;2012:750963. doi: 10.1155/2012/750963. Epub 2012 Apr 17.
  6. Odetti P, Pronzato MA, Noberasco G, Cosso L, Traverso N, Cottalasso D, Marinari UM. Relationships between glycation and oxidation related fluorescences in rat collagen during aging. An in vivo and in vitro study. Lab Invest. 1994 Jan;70(1):61-7.
  7. Wolff SP, Jiang ZY, Hunt JV. Protein glycation and oxidative stress in diabetes mellitus and ageing. Free Radic Biol Med. 1991;10(5):339-52.
  8. Quideau S, Deffieux D, Pouysegu L. Resveratrol still has something to say about aging! Angew Chem Int Ed Engl. 2012 Jul 9;51(28):6824-6. doi: 10.1002/anie.201203059. Epub 2012 Jun 21.


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT