การสร้างเส้นเลือดใหม่

Angiogenesis (การสร้างเส้นเลือดใหม่) คืออะไร?Angiogenesis เป็นศัพท์ที่ใช้อธิบายการก่อตัวของเส้นเลือดใหม่ โดยรากศัพท์คำว่า “angio” แปลว่า เลือด และ “genesis” แปลว่า การเกิด

การสร้างเส้นเลือดใหม่

ปรากฏการณ์การสร้างโครงข่ายเส้นเลือดใหม่ เส้นเลือดใหม่งอกออกมาจากเส้นเลือดที่มีอยู่เดิม

Angiogenesis (การสร้างเส้นเลือดใหม่) คืออะไร?_01

กลไกการสร้างเส้นเลือดใหม่

การสร้างเส้นเลือดใหม่เป็นกระบวนการทำงานทางธรรมชาติที่สำคัญภายในร่างกายและมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต

 1. Angiogenesis (การสร้างเส้นเลือดใหม่) คืออะไร?_02

  ปัจจัยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ (เช่น VEGF และ MMP) จะเกิดขึ้นจากการเพิ่ม จำนวนเซลล์อย่างรวดเร็ว สภาวะที่เลือดมีออกซิเจนน้อยซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อ การไหลเวียนของเลือดและสภาวะทางด้านโภชนาการถดถอย


 2. Angiogenesis (การสร้างเส้นเลือดใหม่) คืออะไร?_03

  เยื่อฐานเริ่มสลายตัว จากนั้นเซลล์บุผนัง เส้นเลือดก็จะเพิ่มจำนวนและเคลื่อนที่


 3. Angiogenesis (การสร้างเส้นเลือดใหม่) คืออะไร?_04

  เส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นโดยการก่อตัวของ เยื่อฐานและการเกิดช่องภายในหลอดเลือด


การสร้างเส้นเลือดใหม่และโรคที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อการสร้างเส้นเลือดใหม่ถูกกระตุ้นมากเกินไป ปัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมาเช่นเดียวกับกระบวนการทำงานอื่นๆ ภายในร่างกาย และการสร้างเส้นเลือดใหม่เป็น “ลักษณะร่วม” ที่มีอยู่ในโรคภัยนานาประการที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่าพันล้านคนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงมะเร็งทุกประเภท โรคหลอดเลือดหัวใจ อาการตาบอด ข้ออักเสบ โรคแทรกซ้อนในผู้ติดเชื้อเอดส์ เบาหวาน อัลไซเมอร์ และอีกมากกว่า 70 อาการทางสุขภาพหลักๆ ที่ส่งผลต่อเด็กและผู้ใหญ่ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศที่กำลังพัฒนา

Angiogenesis (การสร้างเส้นเลือดใหม่) คืออะไร?_05

ยายับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ เป็นตัวกลางที่สำคัญในหลายๆ โรค และในขณะนี้ก็เริ่มมีการวิจัยเพื่อค้นหาสารยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่มากขึ้นในระดับที่จะส่งผลกระทบในศตวรรษที่ 21 พอๆ กับการวิจัยเรื่องยาปฏิชีวนะในศตวรรษที่ 20

อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่
อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่, Serepen Pigment
Serepen Pigment

“Serepen Pigment” เป็นสารประกอบชนิด ใหม่ที สกัดได้จากผลปาล์มใบเลี อยมีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยั งเส้นเลือดงอกใหม่ที ก่อ ให้เกิดโรคต่างๆ

อ้างอิง
 1. Carmeliet P. Angiogenesis in health and disease. Nat Med 2003, 9(6), 653-60.
 2. Kristina M. Cook; William D. Figg. Angiogenesis inhibitors: current strategies and future prospects. CA Cancer J Clin. 2010 Jul;60(4):222-243.
 3. Folkman J. Angiogenesis in cancer, vascular, rheumatoid and other disease. Nat Med 1995 Jan, 1(1), 27-31.
 4. Li WW, Li VW, Casey R, et al. Clinical trials of angiogenesis-based therapies: overview and new guiding principles, in Angiogenesis: Models, Modulators and Clinical Application. Maragoudakis M, ed. Plenum Press, New York, NY 1998, pp.475-49
 5. The Angiogenesis Foundation


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT