การสร้างเส้นเลือดใหม่

การสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็งการสร้างเส้นเลือดใหม่มีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของมะเร็ง เนื้องอกแบบเป็นก้อนที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ถึง 2 คิวบิกมิลลิเมตรจะไม่มีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยง ในการจะแพร่กระจาย เนื้องอกเหล่านี้ต้องการเส้นเลือดที่จะนำออกซิเจนและสารอาหารมาหล่อเลี้ยงและนำพาของเสียจากการสันดาปออกไป หากขนาดใหญ่เกินจากปริมาตร 2 คิวบิกมิลลิเมตรซึ่งเป็นจุดวิกฤต ออกซิเจนและสารอาหารจะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ที่อยู่ใจกลางเนื้องอกได้ยาก ก่อให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนในเซลล์ซึ่งทำให้เริ่มเกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ในเนื้องอก การก่อตัวขึ้นของเส้นเลือดใหม่นี้เองที่เป็นกระบวนการสำคัญในการลุกลามขยายตัวของเนื้องอก และเนื้องอกมักชอบเปลี่ยนจากภาวะการเจริญเกิน (hyperplasia) ไปเป็นภาวะเกิดเนื้องอก (neoplasia) เช่น จากสภาวะของการแบ่งตัวของเซลล์ไปสู่สภาวะการแพร่ขยายอย่างควบคุมไม่อยู่ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเซลล์เนื้องอก

อีกทั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่ผิดปกตินี้ยังส่งผลกระทบให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายออกไปทั่วร่างกาย และนำไปสู่การก่อตัวและการแพร่กระจายของเนื้อร้ายในที่สุด เชื่อกันว่าระดับการสร้างเส้นเลือดของเนื้องอกแบบเป็นก้อนนี้เองที่เป็นตัวชี้บ่งชั้นเลิศเกี่ยวกับแนวโน้มของการแพร่กระจายของเนื้อร้าย

กลยุทธ์ต่อกรกับมะเร็งโดยใช้การยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่

ราวๆ ปี 1970 ด็อกเตอร์จูดาห์ ฟอล์กแมน แห่งฮาร์วาร์ดเมดิคอลสคูลได้แนะนำให้ใช้การยับยั้งการก่อตัวของเส้นเลือดใหม่เพื่อเป็นหนทางในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง เนื้อเยื่อร้ายจะขาดออกซิเจนและสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยง อีกทั้งยังไม่สามารถกำจัดของเสียจากการสันดาป ซึ่งจะกลายเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและการแพร่กระจายตัวของเนื้อร้ายที่มาพร้อมกับมะเร็งในระยะลุกลาม ต่อไปนี้คือขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการการสร้างเส้นเลือดซึ่งสามารถเข้าไปขัดขวางได้

 1. ยับยั้งปัจจัยการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น bFGF (basic Fibroblast Growth Factor) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ และ VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่
 2. ยับยั้งเอนไซม์ย่อยสลาย (เอ็นไซม์เมทริกเมทัลโลโปรติเอส) ที่มีบทบาทในการย่อยสลายเยื่อฐานของเส้นเลือด
 3. ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์บุผนังเส้นเลือด
 4. ยับยั้งการเคลื่อนตัวของเซลล์บุผนังเส้นเลือด
 5. ยับยั้งการกระตุ้นและพัฒนาการของเซลล์บุผนังเส้นเลือด
อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่
อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่, Serepen Pigment
Serepen Pigment

“Serepen Pigment” เป็นสารประกอบชนิด ใหม่ที สกัดได้จากผลปาล์มใบเลี อยมีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยั งเส้นเลือดงอกใหม่ที ก่อ ให้เกิดโรคต่างๆ

อ้างอิง
 1. Folkman J. Role of angiogenesis in tumor growth and metastasis. Semin Oncol, 2002 Dec 29 (6 Suppl 16), 15-8
 2. Daly ME; Makris A; Reed M; Lewis CE. Hemostatic regulators of tumor angiogenesis: a source of antiangiogenic agents for cancer treatment?. J Natl Cancer Inst 2003 Nov 19, 95(22), 1660-73.
 3. Heath VL; Bicknell R. Anticancer strategies involving the vasculature. Nat Rev Clin Oncol 2009 Jul 6(7), 395-404.
 4. Chung AS; Lee J; Ferrara N. Targeting the tumour vasculature: insights from physiological angiogenesis. Nat Rev Cancer 2010 Jul, 10(7), 505-514.
 5. Ellis LM, Hicklin DJ. VEGF-targeted therapy: mechanisms of anti-tumour activity. Nat Rev Cancer. 2008 Aug;8(8):579-591. doi: 10.1038/nrc2403.
 6. Zeng G, Taylor SM, McColm JR, Kappas NC, Kearney JB, Williams LH, Hartnett ME, Bautch VL. Orientation of endothelial cell division is regulated by VEGF signaling during blood vessel formation. Blood. 2007 Feb 15;109(4):1345-1352
 7. Hidalgo M, Eckhardt SG. Development of matrix metalloproteinase inhibitors in cancer therapy. J Natl Cancer Inst. 2001 Feb 7;93(3):178-193.
 8. Avraamides CJ, Garmy-Susini B, Varner JA. Integrins in angiogenesis and lymphangiogenesis. Nat Rev Cancer. 2008 Aug;8(8):604-617. doi: 10.1038/nrc2353.
 9. Cook KM, Figg WD. Angiogenesis inhibitors: current strategies and future prospects. CA Cancer J Clin. 2010 Jul-Aug;60(4):222-43. doi: 10.3322/caac.20075.
 10. In-sook Ahn; Steven Grekin; Stephen Verral; John Croft. An Ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogenic activity: its anti-angiogenic mechanism and clinical application. Poster session: March 9, 2006 San Diego, California, U.S.A.
 11. Satoru Furukawa. Shark lipids for malignant diseases. December 12, 2005 Annual Meeting of Korean Society of Cancer Prevention.


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT