ระบบภูมิคุ้มกันโรค

ระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากองค์ประกอบที่รวมกันขึ้นเป็นระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยาของโรคภัยต่างๆ มากมายรวมไปถึงความผิดปกติทางชีวภาพ ซึ่งคำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับการทำงานพื้นฐานของระบบนี้อาจจช่วยให้เข้าใจว่าทำไมการมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งถึงมีความสำคัญต่อการรักษาโรคต่างๆ เข่น มะเร็ง โรคข้ออักเสบ โรคติดต่ออย่างเช่นไข้หวัด หรือ เอดส์

กลไกการป้องกันเชื้อโรค

ภูมิต้านทานของเราที่มีต่อจุลชีวันก่อโรคอันได้แก่ แบคทีเรียและไวรัส เป็นระบบที่มีความซับซ้อนสูงมากและมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการป้องกันตัวเอง แนวหน้าสุดของกลไกการป้องกันตนเองก็คือผิวหนังซึ่งเป็นเสมือนเกราะป้องกันร่างกาย แต่อย่างไรก็ตาม ผิวหนังก็ไม่ใช่เกราะกำบังที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากร่างกายคนเรามีช่องเปิดเล็กๆ และบาดแผลที่จุลชีวันสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ นอกจากนี้ คนเรายังมีกลไกป้องกันตนเองอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น การจามและการไอเพื่อขับจุลชีวันออกไป หรือการดักจับเชื้อโรคไว้ที่เยื่อเมือกภายในร่างกาย และเราก็มีกลไกทางเคมีที่จะย่อยสลายจุลชีวันด้วยเอนไซม์ หรือ สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารที่จะฆ่าเชื้อโรคให้หมดไป

แต่โชคไม่ดีที่ถึงแม้ว่าเราจะมีกลไกพื้นฐานในการต้านทานเชื้อโรคเหล่านี้แล้วก็ตาม เราก็ยังมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค (เชื้อโรค) ในเวลาเช่นนี้เองคือเวลาที่เราต้องพึ่งพาระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อเชื้อโรคผ่านเกราะกำบังด่านแรกเข้ามาได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเราที่จะทำการกำจัดหรือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคทำงาน

ภูมิคุ้มกันจากแม่

ร่างกายของเราได้รับภูมิคุ้มกันครั้งแรกในระหว่างที่อยู่ในครรภ์มารดา หลังคลอดเราก็จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันจากนมแม่ซึ่งรวมถึงโคลอสตรัมหรือน้ำนมเหลืองที่ไหลออกมาในวันแรกๆ เพื่อปกป้องสุขภาพของทารก กลไกนี้เรียกว่าเป็น “ภูมิคุ้มกันจากแม่” ซึ่งภูมิคุ้มกันจากแม่นี้จะมีแอนติบอดี้ที่ต่อต้านแอนติเจนซึ่งก่อให้เกิดโรคส่งผ่านไปให้ทารกผ่านรกและน้ำนม แอนติบอดี้ที่ได้รับจากแม่นี้จะทำงานอยู่ในร่างกายทารกเพียงไม่กี่เดือนในช่วงที่ยังไม่สามารถสร้างแอนติบอดี้เองได้ และไม่ทำงานไปมากกว่านั้น ดังนั้น ในภายหลังภูมิคุ้มกันของตัวเองจึงกลายมามีความสำคัญ

อ้างอิง
  1. Medzhitov R. Recognition of microorganisms and activation of the immune response. Nature. 2007 Oct 18;449(7164):819-826.
  2. Loose D, Van de Wiele C. The immune system and cancer. Cancer Biother Radiopharm. 2009 Jun;24(3):369-76. doi: 10.1089
  3. Seki S, Habu Y, Kawamura T, Takeda K, Dobashi H, Ohkawa T, Hiraide H. The liver as a crucial organ in the first line of host defense: the roles of Kupffer cells, natural killer (NK) cells and NK1.1 Ag+ T cells in T helper 1 immune responses. Immunol Rev. 2000 Apr;174:35-46.
  4. Oddy WH. Breastfeeding protects against illness and infection in infants and children: a review of the evidence. Breastfeed Rev. 2001 Jul;9(2):11-8.


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT