เกี่ยวกับบริษัท

ปรัชญาองค์กร

ที่มาของชื่อบริษัท

HEIMAT = เป็นภาษาเยอรมันอ่านว่า ไฮมาท แปลว่า “บ้าน” ซึ่งมีความปรารถนาดีที่อยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแฝงอยู่

ปรัชญาการบริหารและการแสวงหาความยินดี 3 ประการ

บริษัทมีความยินดีที่จะ
  • “พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม”
  • “เป็นบริษัทที่สังคมต้องการ”
  • “ให้ท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี”
มนุษย์เราต้องมีความประหลาดใจ ความประทับใจ และความสงสัยใคร่รู้ เพื่อที่จะดำเนินชีวิตเสมือนในวัยหนุ่มสาวได้ตลอดเวลาโดยมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานร่วมกับการมีความคิดในเชิงบวก หรือมีวิธีคิดในเชิงบวกเป็นพื้นฐานเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขภาพทางร่างกายและพลังความคิดที่พวยพุ่งออกมาจาก “สมอง” (ความประหลาดใจ ความประทับใจ และความสงสัยใคร่รู้) เป็นขุมพลังที่จะยืดอายุขัยพร้อมสุขภาพอันดีให้ยืนยาวออกไป ช่วงชีวิตหนึ่งคนเรานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว เราอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมค้นพบร่วมกันทีละก้าวทีละก้าวอย่างมุ่งไปข้างหน้า เพื่อที่จะเกิดความรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมเรื่องที่ยังไม่รู้ถึงยังมีอีกตั้งมากมาย “โรคมะเร็ง” “โรคหัวใจ” “โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรกของคนเราและเริ่มมากกว่า 60% ของสาเหตุการตายทั้งหมด นอกจากนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงดีแต่ก็ยังมีความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมมาเยือนอย่างไม่ให้รู้ตัว ในระดับโลกผู้คนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่เกิดในช่วงหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองต่างทยอยกันเข้าสู่วัยชรา (ในปี 2015 คาดคะเนว่าจะมีประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 33,950,000 คน) บริษัทของเราจึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฟังก์ชั่นนอลฟู๊ด) เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต (QOL) ร่วมกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง และอื่นๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution