ความแข็งแรงของกระดูก

ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT