ขายวัตถุดิบ

ไลปิดสกัดจากน้ำมันปลาฉลาม + น้ำมันจากไข่แดงที่มีเลซิติน

ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT