วัตถุดิบของเรา

AHCC (Active Hexose Correlated Compound)


AHCC (Active Hexose Correlated Compound) หรือ สารสกัดจากไมซีเลียมของเห็ด Basidiomycete ที่ถูกบ่มเพาะเป็นเวลานาน การบ่มเพาะไมซีเลียนของเห็ดนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากต้องใช้เวลาและการควบคุมตัวแปรการบ่มเพาะของเห็ด

AHCC ที่อยู่ในรูปแบบของ Biological Response Modifiers หรือสารที่สามารถกระตุ้นต่อการตอบสนองของร่างกายที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมการทำงานของร่างกายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เริ่มจากการควบคุมในระบบภูมิคุ้มกัน ก้อนมะเร็งเกิดจากเม็ดเซลล์ที่มีภูมิต้านทานต่ำหลายๆเซลล์รวมกัน การรักษามะเร็งจึงจะเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดในภูมิคุ้มกัน AHCC ช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้สมบูรณ์และลดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันจากตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

แม้การบำบัดคีโมจะเป็นที่นิยมมากในการรักษาโรคมะเร็ง ก็ให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆมากมาย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง เบื่ออาหาร หรือ ระบบตับทำงานติดขัด เม็ดเลือดขาวลดลง AHCC สามารถควบคุมผลข้างเคียงที่เกิดจากการบำบัดคีโมไม่ให้รุนแรงได้ อีกทั้งยังช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงถึงว่า AHCC เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการบำบัดได้อย่างมีคุณค่าและอ่อนโยน

AHCC ถูกผลิตโดยการควบคุมของ HACCP-9000 มาตรฐานอาหารด้านความปลอดภัยสากล ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและคุณภาพของตัวสินค้าที่มาจากธรรมชาติ(เห็ด)ที่ซึ่งประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ มีการตรวจสอบมาตรฐานเภสัชกรรมในเรื่องของสารพิษและมีผลลัพธ์เป็นลบ เนื่องจากเป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้และไม่มีผลอันตรายต่อร่างกาย

ประโยชน์ของ AHCC นั้นได้แก่ การทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ต้านการเกิดมะเร็ง ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการบำบัดคีโม ต้านอาการอักเสบและลดสิ่งที่ทำให้เกิดเบาหวาน ไม่เพียงแต่ยืดอายุของคนไข้มะเร็งทั้งในระยะที่ควบคุมไม่ได้และระยะรุนแรง อีกทั้งยังช่วยทำให้การทำงานต่างๆของร่างกายดำเนินไปอย่างปกติแม้จะไม่มีผลทางการรักษา  ดังนั้น AHCC จึงช่วยให้คนไข้มะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในทางจิตใจและร่างกาย

ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้บริโภค AHCC ภายในสองสัปดาห์ให้หลัง เช่น มีความอยากอาหารมากขึ้น นอนหลับสบาย และผมร่วงน้อยลง

จากการทดลอง พบว่า AHCC มีคุณสมบัติดังนี้
 • กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกาย
 • ต้านการทำงานของมะเร็ง
 • ลดการเกิดผลข้างเคียงจากการบำบัดคีโม
 • ลดการติดเชื้อ

จากรายงานพบว่า AHCC ยังมีประโยชน์ต่อการรักษาโรคดังต่อไปนี้
 • โรคตับ
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะอักเสบ
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • ภาวะไขมันในโลหิตสูง

References
 1. Terakawa N; Matsui Y; Satoi S; Yanagimoto H; Takahashi K; Yamamoto T; Yamao J; Takai S; Kwon AH; Kamiyama Y. Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Nutr Cancer. 2008;60(5):643-51.
 2. Ritz BW. Supplementation with active hexose correlated compound increases survival following infectious challenge in mice. Nutr Rev. 2008 Sep;66(9):526-31.
 3. Nogusa S; Gerbino J; Ritz BW. Low-dose supplementation with active hexose correlated compound improves the immune response to acute influenza infection in C57BL/6 mice. Nutr Res. 2009 Feb;29(2):139-43.
 4. Matsui Y; Uhara J; Satoi S; Kaibori M; Yamada H; Kitade H; Imamura A; Takai S; Kawaguchi Y; Kwon AH; Kamiyama Y. Improved prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. J Hepatol. 2002 Jul;37(1):78-86.
 5. Shigama K; Nakaya A; Wakame K; Nishioka H; Fujii H. Alleviating effect of active hexose correlated compound (AHCC) for anticancer drug-induced side effects in non-tumor-bearing mice. J Exp Ther Oncol. 2009;8(1):43-51.
Related Information
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution