วัตถุดิบของเรา

Biolane (Green Lipped Mussel Extract Powder)


Biolane เป็นสารสกัดจากหอยแมลงภู่จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีการทดลอง วิจัยในห้องปฏิบัติการและในมนุษย์ รวมถึงการศึกษาสารพิษเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการใช้สารสกัดจากหอยแมลงภู่ในการรักษาโรคไขข้ออักเสบและภาวะข้อต่ออักเสบมานานมากกว่า 36 ปี

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารสกัดจากหอยแมลงภู่วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ Biolane เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถยับยั้งภาวะข้อต่อเสื่อมได้  นอกจากนี้ Biolane ยังมีคุณสมบัติในการรักษาอาการอักเสบกระดูกอ่อนและข้อต่ออักเสบ รวมถึงช่วยการยับยั้งการผลิตฮิสตามินได้อีกด้วย

คุณสมบัติเหล่านี้มาจากกระบวนการผลิตพิเศษในการสกัด Biolane ให้ยังคงคุณภาพที่ดีที่สุดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เกี่ยวกับ Biolane


ใน Biolane ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและยับยั้งการเคลื่อนย้ายของแมคโครเฟจ (Macrophage) เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล (Neutrophil) และเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด (Lymphocyte) จากระบบหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งอาการพยาธิวิทยาการอักเสบ โดยมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของการยึดเกาะของเซลล์บุผนังหลอดเลือดและการซึมผ่าน ทำให้เกิดปฏิกิริยาป้องกันและยับยั้งการอักเสบได้อีกด้วย

ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบอย่างที่สอ งคือ ในสารสกัดจากธรรมชาติ Biolane ซึ่งประกอบไปด้วยกรดไขมันที่อยู่ในเอมไซม์ Cyclo-oxygenase (COX) และ 5-lipoxygenase (LOX) ซึ่งเป็นเอมไซม์ที่ร่างกายใช้ในการสังเคราะห์สารเคมีที่เรียกว่า Prostaglandins, Prostacyclins, Thromboxanes และ Leukotrienes

นอกจากนี้เอมไซม์ COX มี 2 รูปแบบ คือรูปแบบ COX-1 เป็นส่วนประสอบตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อปกติ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญภายในร่างกาย และรูปแบบ COX-2 จะเกิดขึ้นเมื่อมีอาการหรือภาวะข้ออักเสบและก่อให้เกิด Prostaglandins โดยเอมไซม์ 5-lipoxygenase จะเป็นตัวสร้าง Leukotrienes ที่ทำให้เกิดอาการอักเสบและโรคหลอดลมตีบ จึงจำเป็นที่จะต้องยับยั้งการทำงานของเอมไซม์ COX-2 และ Leukotriene อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือการยับยั้งปริมาณให้อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเอมไซม์ COX-1 จะเป็นตัวผลิต Thromboxanes ซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนเอมไซม์ COX-2 ที่เป็นตัวที่เราต้องควบคุมไม่ให้เกิดอาการอักเสบ จะเป็นตัวผลิต Prostacyclins ซึ่งจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิด Thromboxanes จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมระดับเอมไซม์ข้างต้นให้อยู่ในระดับที่สมดุลเพื่อยับยั้งโรคข้ออักเสบ

นอกจากนี้ในสารสกัดจากหอยแมลงภู่อย่าง Biolane ประกอบไปด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำและสามารถดูดซึมง่าย เช่น Boron, Manganese และทองแดงที่สามารถยับยั้งอาการอักเสบ

อีกหนึ่งคุณสมบัติของ Biolane คือ นอกจากจะไม่เป็นตัวทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้ว ยังจะสามารถป้องกันโรคกระเพาะอาหารและช่วยรักษาอาการข้ออักเสบได้อีกด้วย

ใน Biolane ประกอบไปด้วย Glycosaminoglycans ซึ่งเป็นโซ่คาร์โบไฮเดรตที่ประกอบไปด้วย Chondroitin sulphate, Dermatan sulphate และกรดไฮยาลูโรนิค เป็นต้น ปกติแล้วร่างกายเราจะใช้ Glycosaminoglycans ในการชีวสังเคราะห์ที่เรียกว่าโปรตีโอไกลแคน (Proteoglycan)  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับน้ำในข้อต่อและจับตัวกันเป็นขนาดใหญ่ในโมเลกุล ทำหน้าที่เป็นตัวลดแรงกระแทกและเป็นสารหล่อลื่นในข้อต่อ

การยับยั้งเอมไซม์ Matrix Metalloprotease (MMP)


ในกลุ่มคนวัยรุ่นมักจะไม่ค่อยพบอาการหรือโรคข้ออักเสบ โดยอัตราการเสื่อมของกระดูกอ่อนในข้อต่อจะเท่ากับการงอกใหม่(ในสภาวะที่สมดุลกัน) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะหรือโรคข้ออักเสบจะมีภาวะกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อเสื่อมเร็วขึ้น เนื่องจากขาดน้ำในข้อต่อในการหล่อลื่น โดย Cytokine จะทำให้เกิดเอมไซม์ Matrix Metalloprotease (MMP) ที่เป็นตัวให้เกิดการสลายตัวของข้อต่อ ทำให้เกิดอาการปวดและขาดประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าใน Biolane สามารถยับยั้งการทำงานของเอมไซม์ Matrix Metalloprotease (MMP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง MMPs ที่ 14

MMPs เป็นกลุ่มย่อยของ Endopeptidases คือเอมไซม์ที่ทำลายโปรตีน คอลลาเจนและอีลาสติน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระดูกอ่อนข้อต่อและการแตกตัวโดยเฉพาะ MMP-1, MMP3, MMP-8 และ MMP13 ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดที่ข้อต่อและลดประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวร่างกาย

จากภาพฮิสโทแกรมภาพแรกจะสังเกตได้ว่า มีจำนวน Biolane แสดงในการยับยั้ง MMPs เมื่อเทียบกับการควบคุมผลการทดลองซ้ำๆ

นักวิจัยยังระบุเพิ่มเติมว่า Biolane ให้การยับยั้งที่ดีในช่วง MMP-1 ถึง MMP14 โดยมีการยับยั้งที่ MMP-1, -3, -8 และ -13 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกับการสลายคอลลาเจนและอีลาสติน

ภาพฮิสโทรแกรมภาพที่สองแสดงให้เห็นถึงจำนวน Biolane ในการยับยั้ง MMPs ที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากหอยแมลงภู่อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การทดลองวิธีการเดียวกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหอยแมลงภู่อื่นๆใช้ผงหอยแมลงภู่ผสมกับไขมันของหอยแมลงภู่ รวมถึงสารต้านอักเสบ Lyprinol ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหอยแมลงภู่อื่นๆ ไม่มีผลในการยับยั้ง MMP

สรุปBiolane มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ ต้านฮีสทามีน และ Chondroprotective ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาโรคข้ออักเสบและโรคข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้การใช้ Biolane ในการรักษายังไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอีกด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหอยแมลงภู่จำหน่ายในท้องตลาดจำนวนมากที่ช่วยบรรเทาและรักษาโรคข้ออักเสบได้ แต่ Biolane เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอมไซม์ Matrix Metalloproteases (MPPs) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า Biolane จะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในการรักษาคุณภาพ รวมถึงลดอาการปวดข้อและเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวได้ดีมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มนักกีฬา

ปริมาณที่แนะนำ1,000 มิลลิกรัมต่อวันก่อนอาหาร หากอาการปวดทุเลาลงสามารถลดลงเป็น 500 มิลลิกรัมต่อวัน

ข้อควรระวังไม่มีข้อห้ามในการรับประทานหรือสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ สามารถรับประทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำ Biolane ให้กับผู้ที่ใช้สารยับยั้ง Monoamine Oxidase และ สาร Warfarin หรือสารที่เกี่ยวกับภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่ร้ายแรง ผู้เป็นโรคเกาต์ และสตรีมีครรภ์

Biolane สามารถยับยั้งเอมไซม์ MMP ในการทดลองดังนี้
 • MMP 1 หรือ Interstitial Collagenase – แยกคอลลาเจน Fibrillar และทำการย่อยคอลลาเจน Interstitial ชนิดที่ 1, 2 และ 3
 • MMP 3 หรือ Stromelysin – Endopeptidase ภายนอกเซลล์ และทำการย่อยโปรตีโอไกลแคน (Proteoglycan) ไฟโบรเนกติน (Fibronectin) รวมถึงคอลลาเจนชนิดที่ 3, 4 และ 9 และกระตุ้น Procollagenase
 • MMP 8 หรือ Collagenase 2 – แยกคอลลาเจนสามเกลียว ชนิดที่ 1, 2 และ 3
 • MMP 13 หรือ Collagenase 3 – MMP ที่หลั่งออกมาแสดงให้เห็นถึงรูปร่างในการย่อยสลายของ MMP ที่พบในเนื้อเยื่อกระดูก

References:


 1. Daum A. The influence of Seatone (RO 49-0282/100), and fractions of Seatone, on the established adjuvant arthritis of the rat. Roche Laboratories, Switzerland, 1976
 2. Gibson RG, Gibson SLM, Conway V, et al. Perna canaliculus in the treatment of arthritis. Practitioner 1980; 224: 955-60
 3. Miller TE, Ormrod D. The anti-inflammatory activity of Perna canaliculus (NZ green-lipped mussel). NZ Med J 1980; 92: 187-93
 4. Rainsford KD, Whitehouse MW. Gastroprotective and anti-inflammatory properties of green lipped mussel (Perna canaliculus) preparation. Arzneim Forsch/Drug Res 1980; 30 (II): 2128-32
 5. Couch RAF, Ormrod DJ, Miller TE, Watkins WB. Anti-inflammatory activity in fractionated extracts of the green-lipped mussel. NZ Med J 1982; 95 (720): 803-6
 6. Miller TE, Ormrod DJ, Findon G. Evaluation of the effect of Seatone administration on cell-mediated immune mechanisms determined using in vitro and in vivo analysis of T lymphocyte function. Private study in the Department of Medicine, University of Auckland, 1984.
 7. Miller TE, Wu H. In vivo evidence for prostaglandin inhibitor activity in New Zealand green-lipped mussel extract. NZ Med J 1984; 97: 355-7
 8. Lambert M, Semark A, Grobler L. The ergogenic properties of Seatone®. Research Report by MRC/UCT Bioenergetics of Exercise Research Unit, UCT Medical School, Sport Science Institute of South Africa, 31st August 1998
 9. Orima H, Fujita M, Omura T, Kirihara N. Clinical effects of the extract of the New Zealand green-lipped mussel on dogs and cats with joint diseases. Report from the Nippon Veterinary and Animal Science University, Japan, 1998
 10. Ankenbauer-Perkins K, Slacek B, Alexander A, et al. Final report on the efficacy of green-lipped mussel extract in the management of degenerative joint disease in dogs. Study no. AHSC-75353. September 1999. Animal Health Sciences Centre, Massey University, Palmerston North, New Zealand. Equine Veterinary Journal ISSN 0425-1644DOI: 10.1111/j.2042-3306.2011.00455.
 11. Audeval B, Bouchacourt P. Double-blind, placebo-controlled study of the mussel Perna canaliculus (New Zealand green-lipped mussel) in gonarthrosis (arthritis of the knee). La Gazette Medicale 1986; 93 (38): 111-5
 12. Kosuge T, Tsuji K, Ishida H, Yamaguchi T. Isolation of an anti-histaminic substance from green-lipped mussel (Perna canaliculus). Chem Pharm Bull 1986; 34 (11): 4825-8
 13. Knaus UG, Tubar A, Wagner H. Pharmacological properties of glycogens: anti-complementary and anti-inflammatory action of mussel glycogen (Perna canaliculus). Department of Immunology
 14. Imm2, Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla, California, USA. Also Universities of Trieste, Italy and Munich, Germany, 1990
 15. Miller TE, Dodd J, Ormrod DJ, Geddes R. Anti-inflammatory activity of glycogen extracted from Perna canaliculus (NZ green-lipped mussel). Agents Actions 1993; 38 (Special Conference issue): C139-42
 16. J. CAYZER, D. HEDDERLEY and S. GRAY. A randomised, double-blinded, placebo-controlled study on the efficacy of a unique extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in horses with chronic fetlock lameness
Related Products
 • โมอาน่า เอ็กซ์แทรก (Moana Extract)


Related Information
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution