วัตถุดิบของเรา

CBP

วัตถุดิบ_CBP

CBP ย่อมาจาก Concentrated-whey Bioactive Protein เป็นโปรตีนโมเลกุลต่ำที่สกัดมาจากนมวัว CBP เป็นโปรตีนที่ร่างกาย สามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่าย โดยในนม 1 ลิตรจะสกัดโปรตีนชนิดนี้ออก มาได้เพียง 1.5 mg เท่านั้น CBP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของกระดูกและฟัน ส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเมตาโบลิซึ่มของกระดูก

ประโยชน์ของ CBP

 • ช่วยให้กระดูกสามารถดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้น
 • ป้องกันไม่ให้แคลเซียมถูกขับออกจากกระดูกในปริมาณมาก
 • ช่วยปรับสมดุลของเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างและสลายกระดูก
 • ช่วยให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้นโดยการส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญของกระดูกให้มีประสิทธิภาพ
 • เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนและช่วยให้กระดูกทั้งหมดในร่างกายแข็งแรง

กระดูกเป็นเสมือนคลังสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

กระดูกเป็นแหล่งเก็บสะสมวิตามินและเกลือแร่ของร่างกาย ทั้งยังทำหน้าที่ปรับสมดุลของวิตามินและเกลือแร่ดังกล่าว ในกรณีที่ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็น กระดูกก็จะสลายตัวเพื่อนำสารอาหารที่ขาดไปชดเชยเพื่อให้ร่างกายคงกิจกรรมประจำวันได้อย่างเป็นปกติ ในเวลาเช่นนี้องค์ประกอบของกระดูกจะถูกทำลายลงแต่กระดูกไม่เหมือนกับโครงเหล็กของอาคารบ้านเรือน เพราะกระดูกมีเซลล์ที่จะทำหน้าที่รักษาสมดุลการสลายและสร้างกระดูกให้คงที่อยู่เสมอ โดยโปรตีนและแคลเซียมเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญสำหรับกระดูก

เซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างและสลายกระดูก

กระดูกของเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ถาวร ร่างกายมีกระบวนการสร้างกระดูกที่เป็นพลวัต คือมีกระบวนการสร้างและสลายทดแทนกันอยู่ตลอด โดยมีเซลล์ออสติโอคลาสต์ (osteoclast) ที่จะเคลื่อนที่มาบนกระดูกเพื่อละลายแคลเซียมเพื่อสลายเนื้อกระดูก ทำให้บนกระดูกมีรูพรุนเป็นหลุมเป็นร่อง ในขณะเดียวกันก็จะมีเซลล์อีกชนิดที่เรียกว่าเซลล์ออสติโอบลาสต์ (osteoblast) เข้ามาทำหน้าที่สร้างกระดูก นำพาแร่ธาตุเข้ามาอุดร่องหลุมดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมและสร้างกระดูกขึ้นใหม่ กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า กระบวนการก่อรูปกระดูก (bone remodeling) ซึ่งจะเกิดขึ้นวนไปมาเป็นวัฏจักรตลอดช่วงชีวิต

วัฏจักรของกระบวนการสร้างและสลาย กระดูก

วัฏจักรของกระบวนการสร้างและสลาย กระดูก

การสร้างและสลายกระดูกกับช่วงอายุ

เนื่องจากการเจริญเติบโตของกระดูกและความต้องการสารอาหารอย่างแคลเซียมและอื่นๆจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ดังนั้นจำนวนและการทำงานของเซลล์ออสติโอบลาสต์กับเซลล์ออสติโอคลาสต์ก็แตกต่างกันไปด้วย

การสร้างและสลายกระดูกกับช่วงอายุ

ถ้าปริมาณแคลเซียมในเลือดไม่พอ

 • แคลเซียมจะสลายออกมาจากกระดูกสู่กระแสเลือด ถ้าปริมาณแคลเซียมมีมากเกินไปก็จะกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดแข็งตัวได้
 • กระดูกจะอ่อนแอ กระดูกหักได้ง่าย
 • กล้ามเนื้อเป็นตะคริวได้ง่ายขึ้น
 • ขี้หลงขี้ลืมบ่อยขึ้น
 • ความสามารถในการเก็บกักน้ำของผิวลดลง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ผิวหยาบกระด้าง เป็นริ้วรอย และอื่นๆ

แคลเซียมมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามของผู้หญิงอย่างขาดเสียไม่ได้

ผู้หญิงในวัย 50 ปี
หลังหมดประจำเดือน ปริมาณกระดูกจะลดลงจาก 3 % เป็น 10 %
ผู้หญิงในวัย 55 ปี
ปริมาณกระดูกจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว
ผู้หญิงในวัย 60 ปี
ประมาณ 50% จะเริ่มมีความกังวลใจกับโรคกระดูกพรุน

ปริมาณแคลเซียมที่ลดลงจะไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ภายในกระดูก แต่แคลเซียมภายในผิวหนังเองก็ลดลงไปด้วย

บทบาทและความสำคัญของแคลเซียมกับผิวหนัง

 • รักษาฟังก์ชั่นการเป็นเกราะป้องกันของผิวหนัง → ช่วยเสริมความแข็งแรงระหว่างเซลล์เคราติโนไซต์ของผิวหนัง
 • เสริมโครงสร้างของผิวหนังให้แข็งแรง → ควบคุมการสังเคราะห์ไขมัน
 • ซ่อมแซมโครงสร้างของผิวหนัง → ส่งเสริมการก่อตัวของเซลล์ผิวหนัง
↓ ถ้ามีแคลเซียมไม่เพียงพอ
 
 • ความสามารถในการเป็นเกราะป้องกันจะลดลง → เกิดการอักเสบเนื่องจากเชื้อโรคแทรกซึมเข้ามาในร่างกาย
 • ความสามารถในการเก็บกักน้ำลดลง → ผิวแห้ง
 • โครงสร้างของผิวหนังอ่อนแอลง เกิดรูพรุน → เกิดอาการผิวหนังหย่อนคล้อย ริ้วรอยร่องลึก ปรากฏให้เห็น

CBP ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก

CBP ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก กระบวนการสร้างและสลายกระดูกมีความเกี่ยวข้องกับสมดุลของการทำงานของเซลล์ที่สร้างกระดูก (ออสติโอบลาสต์) และเซลล์ที่สลายกระดูก (ออสติโอคลาสต์) ในกรณีที่เซลล์สลายกระดูกทำงานมากกว่าเซลล์สร้างกระดูก แคลเซียมจะสลายออกมาจากกระดูกในปริมาณมาก เนื้อกระดูกจะอ่อนแอลงกลายเป็นโรคกระดูกพรุน

CBP ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกCBP จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก (ออสติโอบลาสต์) และส่งเสริมให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นโดยเข้าไปควบคุมการทำงานของเซลล์สลายกระดูก (ออสติโอคลาสต์) อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างและสลายกระดูก ฟื้นฟูปรับสภาพให้กระดูกมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น

ประสิทธิผลของการรับประทานแคลเซียมร่วมกับ CBP และวิตามินดี

ประสิทธิผลของการรับประทานแคลเซียมร่วมกับ CBP และวิตามินดี

การผสม CBP ที่จะช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมในบุคคลแต่ละวัย

สำหรับเด็ก
ปริมาณของแคลเซียมที่ร่างกายได้รับในช่วงวัยเจริญเติบโต จะส่งผลดีต่อการสร้างกระดูกและความหนาแน่นของมวลกระดูกเป็นอย่างมาก การรับประทาน CBP ร่วมกับน้ำผึ้งกับวิตามินต่างๆ จะช่วยการดูดซึมแคลเซียมและส่งเสริมกระบวนการสร้างและสลายกระดูก
สำหรับผู้ใหญ่
ถ้าอาหารที่รับประทานไม่มีสมดุลที่ดี ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายได้รับก็จะไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกระดูก คนทั่วไปมักจะคิดว่ากระดูกเมื่อสร้างขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต แต่ในความเป็นจริงกระดูกมีการสร้างขึ้นใหม่และทำลายของเก่าไปในเวลาเดียวกัน แนะนำให้ผสม CBP กับแคลเซียมและวิตามินต่างๆ จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น สำหรับผู้หญิง แคลเซียมมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามของผู้หญิงอย่างแยกจากกันไม่ขาด แนะนำให้ผสม CBP กับกรดโฟลิค ธาตุเหล็ก และอื่นๆ เพื่อช่วยดูดซึมแคลเซียมและในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมแร่ธาตุสารอาหารที่ผู้หญิงมักจะขาดอีกด้วย
สำหรับผู้สูงวัย
เมื่อเข้าสู่วัยชรา แคลเซียมจะสลายจากกระดูกออกมาในปริมาณมาก ทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่าย แนะนำให้ผสม CBP กับคอนดรอยตินและวิตามินต่างๆ เพื่อช่วยดูดซึมแคลเซียมและในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมแร่ธาตุสารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยสูงอายุ
 
Line@
อีเมล

อ้างอิง
 1. Immuno Research Ltd
Related Products
 • โกโกกิ พาวเวอร์ (Kokoki Power)


Related Information
 • บทความ
  โรคกระดูกพรุน


 • บทความ
  ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว


 • งานวิจัยตีพิมพ์
  CBP Facilitate Osteogenesis through Activation of the JNK-ATF4 Pathway


 • งานวิจัยตีพิมพ์
  Concentrated-Bovine protein (CBP) increases Bone Mineral Density


 • งานวิจัยตีพิมพ์
  Effect of a Growth Protein-Colostrum Fraction on Bone Development in Juvenile Rats


 • งานวิจัยตีพิมพ์
  Effects of Colostrum Basic Protein from Colostrum Whey Protein: Increased in Osteoblast Proliferation and Bone Metabolism


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution