วัตถุดิบ

CBPCBP คืออะไร

CBP เพิ่มมวลกระดูก CBP ย่อมาจาก Concentrated-whey Bioactive Protein เป็นโปรตีนโมเลกุลต่ำที่สกัดมาจากนมวัว CBP เป็นโปรตีนที่ร่างกาย สามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่าย โดยในนม 1 ลิตรจะสกัดโปรตีนชนิดนี้ออก มาได้เพียง 1.5 mg เท่านั้น CBP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของกระดูกและฟัน ส่งเสริมการ ดูดซึมแคลเซียมเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเมตาโบลิซึ่มของกระดูก


ประโยชน์ของ CBP

 • ช่วยให้กระดูดสามารถดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้น
 • ป้องกันไม่ให้แคลเซียมถูกขับออกจากกระดูกในปริมาณมาก
 • ช่วยปรับสมดุลย์ของเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างและสลายกระดูก
 • ช่วยให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้นโดยการส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญของกระดูกให้มีประสิทธิภาพ
 • เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน และช่วยให้กระดูกทั้งหมดในร่างกายแข็งแรง

กระดูกเป็นเสมือนคลังสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

กระดูกเป็นแหล่งเก็บสะสมวิตามินและเกลือแร่ของร่างกาย ทั้งยังทำหน้าที่ปรับสมดุลของวิตามินและเกลือแร่ดังกล่าว ในกรณีที่ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็น กระดูกก็จะสลายตัวเพื่อนำสารอาหารที่ขาดไปชดเชยเพื่อให้ร่างกายคงกิจกรรมประจำวันได้อย่างเป็นปกติ ในเวลาเช่นนี้ องค์ประกอบของกระดูกจะถูกทำลายลง แต่กระดูกไม่เหมือนกับโครงเหล็กของอาคารบ้านเรือน เพราะกระดูกมีเซลล์ที่จะทำหน้าที่รักษาสมดุลการสลายและสร้างกระดูกให้คงที่อยู่เสมอ โดยโปรตีนและแคลเซียมเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญสำหรับกระดูก

เซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างและสลายกระดูก

กระดูกของเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ถาวร ร่างกายมีกระบวนการสร้างกระดูกที่เป็นพลวัต คือมีกระบวนการสร้างและสลายทดแทนกันอยู่ตลอด โดยมีเซลล์ออสติโอคลาสต์ (osteoclast) ที่จะเคลื่อนที่มาบนกระดูกเพื่อละลายแคลเซียมเพื่อสลายเนื้อกระดูก ทำให้บนกระดูกมีรูพรุนเป็นหลุมเป็นร่อง ในขณะเดียวกันก็จะมีเซลล์อีกชนิดที่เรียกว่าเซลล์ออสติโอบลาสต์ (osteoblast) เข้ามาทำหน้าที่สร้างกระดูก นำพาแร่ธาตุเข้ามาอุดร่องหลุมดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมและสร้างกระดูกขึ้นใหม่ กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า กระบวนการก่อรูปกระดูก (bone remodeling) ซึ่งจะเกิดขึ้นวนไปมาเป็นวัฏจักรตลอดช่วงชีวิต

วัฏจักรของกระบวนการสร้างและสลาย กระดูก

วัฏจักรของกระบวนการสร้างและสลาย กระดูก


การสร้างและสลายกระดูกกับช่วงอายุ

เนื่องจากการเจริญเติบโตของกระดูกและความต้องการสารอาหารอย่างแคลเซียมและอื่นๆ จะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ดังนั้นจำนวนและการทำงานของเซลล์ออสติโอบลาสต์กับเซลล์ออสติโอคลาสต์ก็แตกต่างกันไปด้วย

การสร้างและสลายกระดูกกับช่วงอายุ


ถ้าปริมาณแคลเซียมในเลือดไม่พอ

 • แคลเซียมจะสลายออกมาจากกระดูกสู่กระแสเลือด ถ้าปริมาณแคลเซียมมีมากเกินไปก็จะกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดแข็งตัวได้
 • กระดูกจะอ่อนแอ กระดูกหักได้ง่าย
 • กล้ามเนื้อเป็นตะคริวได้ง่ายขึ้น
 • ขี้หลงขี้ลืมบ่อยขึ้น
 • ความสามารถในการเก็บกักน้ำของผิวลดลง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ผิวหยาบกระด้าง เป็นริ้วรอย และอื่นๆ

แคลเซียมมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามของผู้หญิงอย่างขาดเสียไม่ได้

ผู้หญิงในวัย 50 ปี
หลังหมดประจำเดือน ปริมาณกระดูกจะลดลงจาก 3 % เป็น 10 %

ผู้หญิงในวัย 55 ปี
ปริมาณกระดูกจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว

ผู้หญิงในวัย 60 ปี
ประมาณ 50% จะเริ่มมีความกังวลใจกับโรคกระดูกพรุน


ปริมาณแคลเซียมที่ลดลงจะไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ภายในกระดูก แต่แคลเซียมภายในผิวหนังเองก็ลดลงไปด้วย

บทบาทและความสำคัญของแคลเซียมกับผิวหนัง

 • รักษาฟังก์ชั่นการเป็นเกราะป้องกันของผิวหนัง → ช่วยเสริมความแข็งแรงระหว่างเซลล์เคราติโนไซต์ของผิวหนัง
 • เสริมโครงสร้างของผิวหนังให้แข็งแรง → ควบคุมการสังเคราะห์ไขมัน
 • ซ่อมแซมโครงสร้างของผิวหนัง → ส่งเสริมการก่อตัวของเซลล์ผิวหนัง

↓ ถ้ามีแคลเซียมไม่เพียงพอ

 • ความสามารถในการเป็นเกราะป้องกันจะลดลง → เกิดการอักเสบเนื่องจากเชื้อโรคแทรกซึมเข้ามาในร่างกาย
 • ความสามารถในการเก็บกักน้ำลดลง → ผิวแห้ง
 • โครงสร้างของผิวหนังอ่อนแอลง เกิดรูพรุน → เกิดอาการผิวหนังหย่อนคล้อย ริ้วรอยร่องลึก ปรากฏให้เห็น

CBP ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก

CBP ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก

กระบวนการสร้างและสลายกระดูกมีความเกี่ยวข้องกับสมดุลย์ของการทำงานของเซลล์ที่สร้างกระดูก (ออสติโอบลาสต์) และเซลล์ที่สลายกระดูก (ออสติโอคลาสต์) ในกรณีที่เซลล์สลายกระดูกทำงานมากกว่าเซลล์สร้างกระดูก แคลเซียมจะสลายออกมาจากกระดูกในปริมาณมาก เนื้อกระดูกจะอ่อนแอลง กลายเป็นโรคกระดูกพรุน


CBP ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก

CBP จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก (ออสติโอบลาสต์) และส่งเสริมให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นโดยเข้าไปควบคุมการทำงานของเซลล์สลายกระดูก (ออสติโอคลาสต์) อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างและสลายกระดูก ฟื้นฟูปรับสภาพให้กระดูกมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น


ประสิทธิผลของการรับประทานแคลเซียมร่วมกับ CBP และวิตามินดี

ประสิทธิผลของการรับประทานแคลเซียมร่วมกับ CBP และวิตามินดี


การผสม CBP ที่จะช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมในบุคคลแต่ละวัย

สำหรับเด็ก

ปริมาณของแคลเซียมที่ร่างกายได้รับในช่วงวัยเจริญเติบโต จะส่งผลดีต่อการสร้างกระดูกและความหนาแน่นของมวลกระดูกเป็นอย่างมาก

การรับประทาน CBP ร่วมกับน้ำผึ้งกับวิตามินต่างๆ จะช่วยการดูดซึมแคลเซียมและส่งเสริมกระบวนการสร้างและสลายกระดูก

สำหรับผู้ใหญ่

ถ้าอาหารที่รับประทานไม่มีสมดุลย์ที่ดี ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายได้รับก็จะไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกระดูก คนทั่วไปมักจะคิดว่ากระดูกเมื่อสร้างขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต แต่ในความเป็นจริงกระดูกมีการสร้างขึ้นใหม่และทำลายของเก่าไปในเวลาเดียวกัน

แนะนำให้ผสม CBP กับแคลเซียมและวิตามินต่างๆ จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น สำหรับผู้หญิง

แคลเซียมมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามของผู้หญิงอย่างแยกจากกันไม่ขาด แนะนำให้ผสม CBP กับกรดโฟลิค ธาตุเหล็ก และอื่นๆ เพื่อช่วยดูดซึมแคลเซียมและในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมแร่ธาตุสารอาหารที่ผู้หญิงมักจะขาดอีกด้วย

สำหรับผู้สูงวัย

เมื่อเข้าสู่วัยชรา แคลเซียมจะสลายจากกระดูกออกมาในปริมาณมาก ทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่าย แนะนำให้ผสม CBP กับคอนดรอยตินและวิตามินต่างๆ เพื่อช่วยดูดซึมแคลเซียมและในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมแร่ธาตุสารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยสูงอายุ

CBP มีขายเป็นวัตถุดิบด้วยเช่นกัน หากท่านสนใจโปรดสอบถามเพิ่มเติม

Line
อีเมล

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBP ดูได้ที่นี่
Kokoki Power ผสม CBP อาหารเสริมผลิตในประเทศญี่ปุ่น
Kokoki Power

เป็นอาหารเสริมที่อุดมด้วยแคลเซียมคุณภาพสูงจากนมวัว แมกนีเซียม วิตามินดี 3 และไบโอแอคทีฟโปรตีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่จะช่วยให้กระดูกสามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้งานได้มากกว่าเดิม

อ้างอิง
 1. Immuno Research Ltd


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT