วัตถุดิบของเรา

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสกัดได้มาจากเมล็ดองุ่นทั้งเมล็ดที่อุดมไปด้วยวิตามินอี ธาตุเหล็ก กรดไลโนเลอิค ฟลาโวนอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารโปรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidins) ที่เป็นสารชนิดหนึ่งในกลุ่มฟลาโวนอยด์

สารโปรแอนโทไซยานิดินเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง พบได้ในพืชและเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอีกชนิดหนึ่ง โปรแอนโทไซยานิดินเป็นสารสำคัญที่ช่วยปกป้องพืชจากองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เช่น ออกซิเจนและแสงแดด โดยทั่วไปโปรแอนโทไซยานิดินจะมีมากในเปลือกไม้และเปลือกเมล็ดพืช หนึ่งในแหล่งตามธรรมชาติที่มีโปรแอนโทไซยานิดินมากที่สุดก็คือเมล็ดองุ่น จากการศึกษาล่าสุดในสัตว์และการทดลองทางคลีนิกกับมนุษย์ ปรากฏผลให้เห็นว่าสารโปรแอนโทไซยานิดินที่สกัดได้จากเมล็ดองุ่นมีคุณสมบัติอย่างกว้างขวางทั้งทางชีวภาพ ทางเภสัชกรรมและทางเคมีสำหรับการต่อต้านอนุมูลอิสระและภาวะความเครียดออกซิเดชั่น จากงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นบางชนิดมีการรายงานว่าสารสกัดจากองุ่นช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน ป้องกันโรคในระบบหลอดเลือดหัวใจและปรับปรุงการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดเล็กๆให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกหลายชิ้นที่แนะนำว่าโปรแอนโทไซยานิดินเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังยิ่งกว่าวิตามินซี วิตามินอี หรือเบต้าแคโรทีน และอาจป้องกันผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการแก่ก่อนวัยและช่วยปกป้องเซลล์ของร่างกายจากสารพิษ การใช้ยา สารเคมีและมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

สารโพลีฟีนอลอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในเมล็ดองุ่น คือ สารเรสเวอร์ราทรอล (Resveratrol) ซึ่งเป็นสารที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อการเติบโต แพร่กระจายและการตายแบบอะพอพโทซิส (ตายแบบที่มีการโปรแกรมไว้) ของเซลล์มะเร็ง และกลไกการป้องกันทางเคมีอื่นๆที่มีความเป็นไปได้

งานวิจัยนำร่องที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับประสิทธิผลของสารสกัดจากองุ่นต่อความเจ็บป่วยต่างๆ มีดังนี้
 • ผิวหนังและบาดแผล…ในการทดลองกับหนูพบว่ามีการเหนี่ยวนำปัจจัยการเจริญเติบโตของเซลล์ผนังหลอดเลือดทำให้บาดแผลหายเร็วขึ้น
 • ฟัน…พบว่าสารฟีนอลในเมล็ดองุ่นช่วยยับยั้งการเผาผลาญน้ำตาลในช่องปากและชะลอการเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้ฟันผุ
 • กระดูก…สารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความหนาแน่นของมวลกระดูกในสัตว์ทดลอง
 • ในงานวิจัยกับเนื้อเยื่อมะเร็ง…มีการศึกษาโปรแอนโทไซยานิดินในเมล็ดองุ่นเพื่อลดจำนวนเนื้องอกและลดพิษของเชื้อแพปพิลโลมา (Papilloma)
 • การถูกทำลายจากรังสียูวี…อยู่ระหว่างการศึกษาประสิทธิผลของกลไกการต่อต้านการก่อเกิดมะเร็งและการป้องกันแสงแดดโดยใช้โปรแอนโทไซยานิดิน
 • ประสิทธิผลในการต่อต้านไวรัส
 • การทำงานของตับ
 • การไหลเวียนโลหิตและสมดุลของของเหลว

จากการทดลองทางคลินิกจำนวนมากทำให้เราทราบว่าสารสกัดจากองุ่นมีประสิทธิภาพเชิงบวกต่อโรคภัยของมนุษย์และปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเต้านม โรคในระบบไหลเวียนโลหิตและความไม่สมดุลของฮอร์โมนสำหรับหญิงในวัยหมดประจำเดือน นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสามารถช่วยชะลอเวลาการแข็งตัวของเลือดในการรวมตัวของเกล็ดเลือดได้อีกด้วย

อ้างอิง
 1. Joshi SS; Kuszynski CA; Bagchi D. The cellular and molecular basis of health benefits of grape seed proanthocyanidin extract. Curr Pharm Biotechnol. 2001 Jun;2(2):187-200.
 2. Feringa HH; Laskey DA; Dickson JE; Coleman CI. The effect of grape seed extract on cardiovascular risk markers: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Diet Assoc. 2011 Aug;111(8):1173-81. doi: 10.1016/j.jada.2011.05.015.
 3. Manjinder Kaur; Chapla Agarwal; Rajesh Agarwal. Anticancer and Cancer Chemopreventive Potential of Grape Seed Extract and Other Grape-Based Products. J Nutr. 2009 September; 139(9): 1806S–1812S.
 4. Bagchi D, Sen CK, Ray SD, Das DK, Bagchi M, Preuss HG, Vinson JA. Molecular mechanisms of cardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract. Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:87-97.
 5. Bagchi D, Bagchi M, Stohs SJ, Das DK, Ray SD, Kuszynski CA, Joshi SS, Pruess HG. Free radicals and grape seed proanthocyanidin extract: importance in human health and disease prevention. Toxicology. 2000 Aug 7;148(2-3):187-97.
Related Products
Related Information
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution