วัตถุดิบของเรา

Marine Lipid + Lecithin (Egg Yolk)


การผสมผสานของสารสกัดไลปิดจากปลาทะเล 70% กับเลซิตินจากไข่แดง 30% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดไลปิดจากปลาทะเลทางยาได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่กลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวจะยังไม่เป็นที่เข้าใจได้ในวงกว้าง แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ามีกลไกได้รับการปรับปรุงการส่งสัญญาณของเซลล์ไปยังอีกเซลล์หนึ่ง อันเป็นผลมาจากการรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์

ไลปิดจากปลาทะเลไลปิดจากปลาทะเลเป็นการผสมผสานกับน้ำมันมะกอกในอัตราส่วน 9:1 ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอาการหรือโรคไขข้ออักเสบและการยับยั้งการสร้างหลอดเลือด ซึ่งส่งผลในการควบคุมอาการหรือโรคได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติในการสร้างหลอดเลือด เช่น โรคมะเร็ง โรคไขข้ออักเสบ โรคสะเก็ดเงิน และโรคเบาหวานขึ้นตา เป็นต้น

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าไลปิดจากปลาทะเลสามารถยับยั้งการทำงานของเอมไซม์ที่สังเคราะห์ทางชีวภาพของ Prostaglandins และ Leukotrienes นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการทำงานของ Cytokine นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าไลปิดจากปลาทะเลเป็นตัวยับยั้งการทำงานของการสร้างเส้นเลือดใหม่ เช่น VEFG-1 และ VEGF-2

เลซิตินจากไข่แดง (Phosphatidylcholine)เลซิตินเป็น Phospholipid (น้ำมันหรือไขมันที่ประกอบไปด้วยฟอสเฟต) ซึ่งคำว่า “เลซิติน” ในทางเคมีหมายถึง Phosphatidyl choline โดยเลซิตินที่จำหน่ายทางท้องตลาดจะประกอบไปด้วย Phosphatidyl choline ในปริมาณที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา เช่น ถั่วเหลือง เมล็ดทานตะวัน  ผักกาดก้านขาว (Rapeseeds) และไข่แดง ซึ่งปกติแล้วผลิตภัณฑ์เลซิตินในท้องตลาดมักจะมี Phosphatidyl choline อยู่เพียงแค่ 20% แต่หากเลซิตินที่สกัดจากไข่แดงจะมี Phosphatidyl choline อยู่มากถึง 70%

เลซิตินจากไข่แดงที่ผสมกับไลปิดจากปลาทะเล จะมี Phospholipid เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งโคลีนที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สื่อประสาท Acetylcholine

ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ดังนั้นหากเกิดการสูญเสียความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์าจก่อให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้

การศึกษา


  1. การผสมไลปิดจากปลาทะเลกับเลซิตินในการทดสอบการสร้างหลอดเลือดในหลอดทดลอง

    ผลลัพธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มีการรวมกันของไลปิดจากปลาทะเลและเลซิติน จึงทำให้เกิดการต่อต้านการสร้างหลอดเลือดใหม่

  2. การผสมไลปิดจากปลาทะเลและเลซิตินในการทดสอบการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่ปรากฏบนผิวหนัง แต่ในบางผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินจะปรากฏในข้อต่อ โดยโรคนี้มีภูมิคุ้มกันเป็นสื่อกลางโดยแสดงออกมาให้เห็นที่บริเวณผิวหนังและเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวดและคัน โรคสะเก็ดเงินเกิดจากอาการอักเสบ จนถึงอาการอักเสบเรื้อรัง จึงทำให้เกิดโรคไขข้ออักเสบ โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังคือเกิดจากมีกระบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่จำนวนมากเกินไปความจำเป็น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดปัจจัย Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF-1 และ VEGF-2) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเส้นเลือดและเกิดการแพร่กระจายไปยังเซลล์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีการศึกษาวิธีที่จะช่วยยับยั้งการทำงานของการสร้างเส้นเลือดใหม่คือการรับประทานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมของไลปิดจากปลาทะเลและเลซิตินจากไข่แดง

จึงมีการศึกษาและวิจัยที่คลินิกโรคผิวหนังแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกากัลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เคยรักษาด้วยวิธีอื่นๆก่อนหน้านี้แต่อาการไม่ดีขึ้น  โดยให้รับประทานผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยไลปิดจากปลาทะเลและเลซิตินจากไข่แดงเป็นระยะเวลา 2-8 สัปดาห์พบว่า มีอาการที่ดีขึ้นและแผลลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เคสที่ 1: ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มีคราบจุลินทรีย์เคสที่ 2: ผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างรุนแรง ไม่สามารถเดินได้และไม่มีอาการปวดมากการประเมินผลการศึกษาของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยไลปิดจากปลาทะเลและเลซิตินจากไข่แดงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไลปิดจากปลาทะเลและเลซิตินจากไข่แดงจากเคสข้างต้นทำให้เห็นว่าการรักษาโรคสะเก็ดเงินจากผลิตภัณฑ์ไลปิดจากปลาทะเลและเลซิตินจากไข่แดงนั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

การผสาน 2 สารสกัดจากธรรมชาตินี้กับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน จะสามารถช่วยลดการใช้สเตียรอยด์และสารต้านการอักเสบอื่นๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้
References
  1. Yuan L, Yoshida M, Davis PF. Inhibition of pro-angiogenic factors by a lipid-rich shark extract. J Med Food. 2006 Fall;9(3):300-6. Bioactivity Investigation Group, Wellington School of Medicine and Health Sciences, Wellington, New Zealand
  2. Peet M, Stokes C. Omega-3 fatty acids in the treatment of psychiatric disorders. Drugs. 2005;65(8):1051-9 Swallownest Court Hospital, Doncaster and South Humber Healthcare NHS Trust, Sheffield, UK.
  3. Simopoulos AP. Human requirement for N-3 polyunsaturated fatty acids. Poult Sci. 2000 Jul;79(7):961-70. The Center for Genetics Nutrition and Health, Washington, DC 20009, USA.
  4. Hellhammer J, Fries E, Buss C, Engert V, Tuch A, Rutenberg D, Hellhammer D. Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress. Stress. 2004 Jun;7(2):119-26. Neuropattern, Trier, Germany.
Related Products
  • อัลตร้ามาโกะ


Related Information
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution