วัตถุดิบของเรา

สารสกัดจากเปลือกสนนิวซีแลนด์

สารสกัดจากเปลือกสนนิวซีแลนด์

เปลือกสนอุดมไปด้วยสารโอลิโกเมอริก โปรแอนโธไซยานิดินส์ หรือเรียกย่อๆ ว่า โอพีซี (Oligomeric Proanthocyanidins : OPCs) ซึ่งเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงเช่นเดียวกับเมล็ดองุ่น มีการรายงานว่าความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระของโอพีซีมีมากกว่าวิตามินซี 20 เท่าและมากกว่าวิตามินอีถึง 50 เท่า เปลือกสนจากนิวซีแลนด์ได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตอย่างเข้มข้นมากกว่าทวีปอื่นๆ เนื่องจากท้องฟ้าที่โปร่งและแสงแดดจ้าของประเทศนิวซีแลนด์ก่อให้เกิดพลังต่อต้านอนุมูลอิสระอันยอดเยี่ยม

เปลือกสนนั้นไม่เหมาะที่จะนำมากินเป็นอาหารและถึงแม้จะทานเข้าไปร่างกายเราก็ไม่สามารถดึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์ออกมาได้อย่างเต็มที่ จากผลการวิจัยอันยาวนานทำให้ค้นพบวิธีที่จะสกัดเปลือกสนโดยใช้วิธีการสกัดแบบบริสุทธิ์ที่ผ่านการจดรับรองสิทธิบัตรสากล วิธีการสกัดนี้จะสามารถสกัดสารโอพีซีที่มีอยู่อย่างเข้มข้นและคงรักษาคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอันยอดเยี่ยมเอาไว้ได้

ผงสารสกัดจากเปลือกสนนิวซีแลนด์สกัดมาจากต้นสน Pinus radiate ที่โตตามธรรมชาติในประเทศนิวซีแลนด์100% ประกอบด้วยสารโอพีซีมากกว่า 70% และสารประกอบทางธรรมชาติอื่นๆกว่า 40 ชนิด เช่น ฟลาโวนอยด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับฟีนอล เป็นต้น ในการทดลองทางคลินิกและการวิจัยพื้นฐานที่ผ่านมาสามารถยืนยันได้ว่าสารสกัดจากเปลือกสนมีสรรพคุณมากมาย เช่น มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้านการอักเสบ ปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดหัวใจและอาการปวดหัวไมเกรน เป็นต้น ในงานวิจัยล่าสุดได้เปิดเผยว่าสารสกัดจากเปลือกสนช่วยสนับสนุนการทำงานของสมองและปรับปรุงความทรงจำให้ดีขึ้น

นอกเหนือจากผลการทดลองทางคลินิกและการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับสารสกัดจากเปลือกสนนิวซีแลนด์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับฤทธิ์ที่มีต่อการปรับปรุงและรักษาสุขภาพดังต่อไปนี้ออกมาเช่นกัน

 • สุขภาพผิวโดยทั่วไป
 • ความเสียหายจากเปอร์ออกไซด์อันเนื่องมาจากการออกกำลังกายหักโหม
 • ต่อต้านอนุมูลอิสระและต่อต้านการอักเสบ
 • คงสุขภาวะที่ดีของหลอดเลือดหัวใจ เช่น ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด เป็นต้น
 • ปรับปรุงการมองเห็นจากภาวะเครียดออกซิเดชั่นให้ดีขึ้น
 • กระตุ้นการทำงานของสมองและความทรงจำ
 • ช่วยส่งเสริมการงอกของเส้นผม
อ้างอิง
 1. Senti T. Senthilmohan, Jingli Zhang, Roger A. Stanley. Effects of flavonoid extract Enzogenol with vitamin C on protein oxidation and DNA damage in older human subjects. Nutrition Research 23:9, 1199-1210, 2003.
 2. Joanna M. Young, Brett I. Shand, Patrice M. McGregor, Russell S. Scott and Christopher M. Frampton. Comparative effects of enzogenol and vitamin C supplementation versus vitamin C alone on endothelial function and biochemical markers of oxidative stress and inflammation in chronic smokers. Free Radical Research 40 : 1, 85-94, 2006.
 3. Andrew Pipingas, Richard B. Silberstein, Luis Vitetta, Cindy Van Rooy, Elizabeth V. Harris, Joanna M. Young, Christopher M. Frampton, AvniSali, Joseph Nastasi. Improved cognitive performance after dietary supplementation with a Pinusradiata bark extract Formulation. Phytotherapy Research 9, 1168–1174, 2008.
 4. Brett Shand, Chris Strey, Russell Scott, Zarnia Morrison, Steven Gieseg. Pilot study on the clinical effects of dietary supplementation With Enzogenol, a flavonoid extract of pine bark and vitamin C. Phytotherapy Research17:5, 490–494, 2003.
 5. Mathias A.E. Frevela, Andrew Pipingasb, Warren J. Grigsbyc, Chris M. Framptond, Nigel L. Gilchriste. Production, composition and toxicology studies of Enzogenol Pinusradiata bark extract. Food and Chemical Toxicology 50: 12, 4316–4324, 2012.
Related Products
Related Information
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution