บทความ

การสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคข้ออักเสบ


การสร้างเส้นเลือดใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโรคข้ออักเสบจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อเสื่อม

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)


การสร้างเส้นเลือดใหม่ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สังเกตได้จากเส้นเลือดที่ก่อตัวขึ้นมาจำนวนมากในแพนนัส (เยื่อหุ้มข้อที่หนาตัวจนมีลักษณะคล้ายเนื้องอก) แนวทางการบำบัดคือการขัดขวางการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่จะส่งสารอาหารไปยังตำแหน่งที่มีการอักเสบเพื่อทำให้เส้นเลือดใหม่ฝ่อ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้อาการนั้นพลิกฟื้นขึ้น
ภาพ 1. เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthrosis)


โรคข้อเสื่อมเป็นความผิดปกติของข้อต่อ ไม่ได้มาจากโรค เมื่อกระดูกเริ่มเสื่อมไปตามวัยแล้ว ผิวหน้ากระดูกแข็งจะได้รับการปกป้องน้อยลง อย่างไรก็ตามโรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่ไม่จำเป็นต้องเกิดตามอายุที่มากขึ้น แต่เกิดโดยทั่วไปกับผู้สูงอายุในรูปแบบข้ออักเสบเป็นส่วนมาก การสร้างเส้นเลือดใหม่ส่งผลกระทบต่อชั้นกระดูกอ่อนที่เกิดขึ้นในกระดูกใต้ผิวข้อซึ่งเป็นส่วนขอบของกระดูกอ่อนและกระดูกแข็ง การสลายตัวของกระดูกอ่อนจากผิวกระดูกจึงเป็นผลที่เกิดตามมา ดังนั้นการยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่สามารถลดความเสื่อมของข้อกระดูกได้
ภาพ 2. เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้อเข่าเสื่อม
เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้อเข่าเสื่อม
อ้างอิง
 1. Paleolog EM. Angiogenesis in rheumatoid arthritis. Arthritis Res, 2002,4 Suppl 3, S81-90
 2. Szekanecz Z; Besenyei T; Szentpetery A; Koch AE. Angiogenesis and vasculogenesis in rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2010 May;22(3):299-306.
 3. Colville-Nash PR; Scott DL. Angiogenesis and rheumatoid arthritis: pathogenic and therapeutic implications. Ann Rheum Dis. 1992 Jul;51(7):919-925.
 4. Nagashima M; Asano G; Yoshino S. Imbalance in production between vascular endothelial growth factor and endostatin in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2000 Oct;27(10):2339-2342.
 5. Koch AE; Polverini PJ; Leibovich SJ. Stimulation of neovascularization by human rheumatoid synovial tissue macrophages. Arthritis Rheum. 1986 Apr;29(4):471-479.
 6. Koch AE; Harlow LA; Haines GK; Amento EP; Unemori EN; Wong WL; Pope RM; Ferrara N. Vascular endothelial growth factor. A cytokine modulating endothelial function in rheumatoid arthritis. J Immunol. 1994 Apr 15;152(8):4149-4156.
 7. Pesesse L, Sanchez C, Henrotin Y. Osteochondral plate angiogenesis: a new treatment target in osteoarthritis. Joint Bone Spine. 2011 Mar;78(2):144-9. doi: 10.1016/j.jbspin.2010.07.001. Epub 2010 Sep 18.
 8. Ashraf S, Walsh DA. Angiogenesis in osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol. 2008 Sep;20(5):573-80. doi: 10.1097/BOR.0b013e3283103d12.
Related Resources
 • มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)

  มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)


Related Products
 • อัลตร้ามาโกะ


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution