บทความ

การสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็ง


การสร้างเส้นเลือดใหม่ในเซลล์มะเร็งแบบก้อนที่มีขนาดเล็กกว่า 1-2 ลูกบาศก์มิลลิเมตร เนื้องอกเหล่านี้ต้องการเส้นเลือดที่ทำให้ออกซิเจนและสารอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยง เมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่เกิน 2 ลูกบาศก์มิลลิเมตร จะทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและสารอาหารเนื่องจากสารอาหารที่หล่อเลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงกลางเซลล์ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่ผิดปกติในเนื้องอกและทำให้เกิดภาวะเนื้องอกมากขึ้นจากการแบ่งตัวของเซลล์ก้อนมะเร็งและแพร่ขยายอย่างควบคุมไม่อยู่ จนนำไปสู่การแพร่กระจายของเนื้อร้ายทั่วร่างกายในที่สุด

กลยุทธ์ต่อกรกับมะเร็งโดยใช้การยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่


ราวๆ ปี 1970 ด็อกเตอร์จูดาห์ ฟอล์กแมน แห่งฮาร์วาร์ดเมดิคอลสคูลได้แนะนำให้ใช้การยับยั้งการก่อตัวของเส้นเลือดใหม่เพื่อเป็นหนทางในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง เนื้อร้ายที่ขาดออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยง อีกทั้งยังไม่สามารถกำจัดของเสียจากการสันดาป(การเผาไหม้ของโมเลกุล) ซึ่งจะกลายเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและการแพร่กระจายตัวของเนื้อร้ายที่มาพร้อมกับมะเร็งในระยะลุกลาม ขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการการสร้างเส้นเลือดที่สามารถเข้าไปขัดขวางได้มีดังต่อไปนี้
 1. ยับยั้งปัจจัยการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น bFGF (basic Fibroblast Growth Factor) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ และ VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่
 2. ยับยั้งเอนไซม์ย่อยสลาย (เอ็นไซม์เมทริกเมทัลโลโปรติเอส) ที่มีบทบาทในการย่อยสลายเยื่อฐานของเส้นเลือด
 3. ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์บุผนังเส้นเลือด
 4. ยับยั้งการเคลื่อนตัวของเซลล์บุผนังเส้นเลือด
 5. ยับยั้งการกระตุ้นและพัฒนาการของเซลล์บุผนังเส้นเลือด

อ้างอิง

 • Folkman J. Role of angiogenesis in tumor growth and metastasis. Semin Oncol, 2002 Dec 29 (6 Suppl 16), 15-8
 • Daly ME; Makris A; Reed M; Lewis CE. Hemostatic regulators of tumor angiogenesis: a source of antiangiogenic agents for cancer treatment?. J Natl Cancer Inst 2003 Nov 19, 95(22), 1660-73.
 • Heath VL; Bicknell R. Anticancer strategies involving the vasculature. Nat Rev Clin Oncol 2009 Jul 6(7), 395-404.
 • Chung AS; Lee J; Ferrara N. Targeting the tumour vasculature: insights from physiological angiogenesis. Nat Rev Cancer 2010 Jul, 10(7), 505-514.
 • Ellis LM, Hicklin DJ. VEGF-targeted therapy: mechanisms of anti-tumour activity. Nat Rev Cancer. 2008 Aug;8(8):579-591. doi: 10.1038/nrc2403.
 • Zeng G, Taylor SM, McColm JR, Kappas NC, Kearney JB, Williams LH, Hartnett ME, Bautch VL. Orientation of endothelial cell division is regulated by VEGF signaling during blood vessel formation. Blood. 2007 Feb 15;109(4):1345-1352
 • Hidalgo M, Eckhardt SG. Development of matrix metalloproteinase inhibitors in cancer therapy. J Natl Cancer Inst. 2001 Feb 7;93(3):178-193.
 • Avraamides CJ, Garmy-Susini B, Varner JA. Integrins in angiogenesis and lymphangiogenesis. Nat Rev Cancer. 2008 Aug;8(8):604-617. doi: 10.1038/nrc2353.
 • Cook KM, Figg WD. Angiogenesis inhibitors: current strategies and future prospects. CA Cancer J Clin. 2010 Jul-Aug;60(4):222-43. doi: 10.3322/caac.20075.
 • In-sook Ahn; Steven Grekin; Stephen Verral; John Croft. An Ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogenic activity: its anti-angiogenic mechanism and clinical application. Poster session: March 9, 2006 San Diego, California, U.S.A.
 • Satoru Furukawa. Shark lipids for malignant diseases. December 12, 2005 Annual Meeting of Korean Society of Cancer Prevention.
Related Resources
 • มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)

  มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)


Related Products
 • อัลตร้ามาโกะ


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution