งานวิจัยตีพิมพ์

An ethanol extract of Grifola frondosa (Maitake mushroom) enhances the anti-angiogenic and anti-tumorigenic actions of polymethoxyflavonoid, nobiletin, in vitro

IID2008(International Investigative Dermatology 2008) May 14-17
An ethanol extract of Grifola frondosa (Maitake mushroom) enhances the anti-angiogenic and anti-tumorigenic actions of polymethoxyflavonoid, nobiletin, in vitro
Related Resources
  • กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ)

    กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ)


Related Products
  • Maijun Gripin Soap


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution