วัตถุดิบ

กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ)

กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ) มอยซ์เจอไรซิ่ง กริปินเป็นสารประกอบลิปิดจากพืชสกัดจากเห็ดไมทาเกะ ซึ่งอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังกะสี ไนอาซิน วิตามินดีจำนวนมาก ในระยะหลังการทำงานขององค์ประกอบไขมันได้รับความสนใจมากขึ้นและได้มีการวิจัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับลิปิดที่สกัดจากเห็ดไมทาเกะ (กริปิน) จากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยโตเกียวเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Tokyo University of Pharmacy and Life Science) กับบริษัท ไฮมาท (Heimat Corporate) ประเทศญี่ปุ่น พบว่ากริปินมีกรดไฮยาลูโรนิคสูงและมีฤทธิ์กระตุ้นการผลิตซีบัม กริปินมีฤทธิ์กระตุ้นการผลิตซีบัมในต่อมไขมันและกระตุ้นการสังเคราะห์กรดไฮยาลูโรนิกในชั้นหนังแท้ ยกระดับฟังก์ชันการทำงานเพื่อรักษาความชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากภายใน คุณสมบัติเหล่านี้ผ่านการรับรองด้วยการทดลองพื้นฐานและการทดลองทางคลีนิกแล้วว่ากริปินมีการทำงานดังต่อไปนี้
 • รักษาความชุ่มชื่นให้กับผิว
 • ฆ่าเชื้อโรค
 • ยับยั้งการสึกกร่อนของชั้นหนังกำพร้า (Stratum Corneum)
 • รักษาสุขภาพผิวและความมีน้ำมีนวล

การสร้างซีบัมของกริปิน

มีการวิจัยความเปลี่ยนแปลงของปริมาณซีบัมจากกริปินโดยเปรียบเทียบกับเห็ดกระดุม (Agaricus) ทั้งการทดลองในหลอดทดลอง (in vitro) และ การทดลองกับสิ่งมีชีวิต (in vivo)

1. การทดลองในหลอดทดลอง (in vitro)

1.1 รายละเอียดการทดลอง

ศึกษาการผลิตซีบัมของกริปินโดยใช้เซลล์ไขมัน (Sebaceous cell) ของหนูแฮมสเตอร์ที่คล้ายคลึงกับเซลล์ไขมันของมนุษย์ ควบคู่กับศึกษาการผลิตซีบัมของสารสกัดจากเห็ดกระดุมที่สกัดด้วยวิธีเดียวกับกริปิน

1.2 ผลการทดลอง

จากผลที่ปรากฎโดยวิธีย้อมสีซีบัมภายในเซลล์ให้เป็นสีแดงด้วย Oil Red O จะเห็นได้ว่าเซลล์ที่ได้รับสารสกัดจากเห็ดไมทาเกะมีซีบัมเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะเห็นผลการสะสมของซีบัมด้วยสารสกัดจากเห็ดกระดุมด้วยเช่นกัน แต่เห็นได้ชัดว่าสารสกัดจากเห็ดไมทาเกะประสิทธิผลสูงกว่าอย่างมาก
Gripin การสร้างซีบัมของกริปิน

1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของซีบัม

Gripin การสร้างซีบัมของกริปิน เมื่อทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของซีบัมที่ผลิตขึ้นจากการได้รับกริปิน พบว่าปริมาณไตรอาซิลกลีเซอรอล (Triacylglycerol : TG) ซึ่งเป็นสารประกอบหลักของซีบัมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

2. การทดลองกับสิ่งมีชีวิต (in vivo)

2.1 รายละเอียดการทดลอง

Gripin การทดลองกับสิ่งมีชีวิต (in vivo) ทาสารสกัดจากเห็ดไมทาเกะและสารสกัดจากเห็ดกระดุมที่ใบหูของหนูแฮมสเตอร์อย่างละข้าง วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ววิเคราะห์โดยใช้วิธีย้อมสีด้วย Oil Red O

2.2 ผลการทดลอง

ตรวจไม่พบการเพิ่มของปริมาณซีบัมในหูข้างที่ทาสารสกัดจากเห็ดกระดุม แต่พบว่าหูข้างที่ทาสารสกัดจากเห็ดไมทาเกะมีการสั่งสมซีบัมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Gripin การทดลองกับสิ่งมีชีวิต (in vivo)

3. สรุป

ทั้งในการทดลองในหลอดทดลองและการทดลองกับสิ่งมีชีวิตแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเห็ดไมทาเกะมีฤทธิ์ส่งเสริมการผลิตซีบัม จึงคาดหวังได้ว่ากริปินจะช่วยยกระดับการปกป้องและรักษาความชุ่มชื่นในผิวโดยการเพิ่มซีบัมในผิวของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่การรักษาความชุ่มชื่นแบบเดิมที่ทำโดยการเคลือบผิวหนังด้วยน้ำมันหรือน้ำ

การสร้างกรดไฮยาลูโรนิกของกริปิน

จากผลการวิจัยทำให้ทราบว่ากริปินส่งผลต่อเอนไซม์ที่เป็นตัวผลิตกรดไฮยาลูโรนิก

1. การทดลองจริงกับกรดไฮยาลูโรนิก

1.1 เกี่ยวกับการพบ HAS-2 mRNA

Gripin การสร้างกรดไฮยาลูโรนิกของกริปิน HAS-2 คือเอนไซม์ที่สร้างกรดไฮยาลูโรนิก ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของมนุษย์โดยปกติจะพบ HAS-2 mRNA ต่ำมาก แต่พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในกรณีที่ใช้กริปิน

1.2 เกี่ยวกับปริมาณกรดไฮยาลูโรนิก

Gripin การสร้างกรดไฮยาลูโรนิกของกริปิน ผลการทดลองแสดงได้ให้อย่างชัดเจนว่าปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกเพิ่มมากขึ้นจากการใช้กริปิน (กราฟสีแดง) และพบว่าปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกที่เพิ่มขึ้นจากกริปินเป็นเพราะมีการยับยั้งการผลิตสาร 4 เมทิลอัมเบลลิเฟอรอน (4Methyl umbelliferone : 4MU) ซึ่งเป็นสารยับยั้งการสังเคราะห์กรดไฮยาลูโรนิก (กราฟสีเขียว)

2. การทดลองจริงเพื่อแสดงให้เห็นความจำเพาะของการส่งเสริมการสังเคราะห์กรดไฮยาลูโรนิก

2.1 เกี่ยวกับการพบคอลลาเจน α1mRNA ประเภท I

Gripin การสร้างกรดไฮยาลูโรนิกของกริปิน กริปินไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการพบคอลลาเจน α1mRNA แต่สำหรับ TGF-β ได้ผลลัพท์เป็น Positive Control

2.2 เกี่ยวกับการพบอิลาสติน mRNA

Gripin การสร้างกรดไฮยาลูโรนิกของกริปิน กริปินไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการพบอิลาสติน mRNA แต่สำหรับ TGF-β ได้ผลลัพธ์เป็น Positive Control

3. สรุป

กริปินไม่ส่งผลกระทบต่อคอลลาเจนและอิลาสตินแต่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าส่งผลอย่างเจาะจงต่อกรดไฮยาลูโรนิก และพบว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกจากการใช้กริปินเกิดขึ้นเพราะเอนไซม์ที่สร้างกรดไฮยาลูโรนิกมีปริมาณเพิ่มขึ้น การส่งเสริมการสังเคราะห์กรดไฮยาลูโรนิกในชั้นหนังแท้ของกริปินจึงคาดหวังได้ว่าจะช่วยยกระดับการรักษาความชุ่มชื่นของผิวหนังได้

การทดลองทางคลินิกโดยใช้ครีมกริปิน

สรุปผลการทดลองทางคลินิกระหว่างผู้ป่วยโรคผิวแห้งกับคนปกติ

Maijun Gripin Cream ศึกษาว่าครีมกริปินทำงานอย่างไรกับฟังก์ชันการเป็นเสมือนกำแพงป้องกันของผิวหนังที่ด้อยประสิทธิภาพลงในผู้ป่วยโรคผิวแห้ง โดยการทาครีมกริปินให้กับผู้ป่วยโรคผิวแห้งและคนปกติภายในระยะเวลาหนึ่ง ในส่วนของผู้ป่วยโรคผิวแห้งจะตรวจสอบระดับการตกสะเก็ดและในส่วนของคนปกติจะวัดปริมาณน้ำในผิวชั้นหนังกำพร้ากับปริมาณซีบัมด้วยเครื่องวัด

1. การทดลองจริงกับผู้ป่วยโรคผิวแห้ง

1.1 วิธีที่ใช้กับผู้เข้ารับการทดลอง

ผู้ป่วยโรคผิวแห้ง 60 ราย (อายุ 75-95 ปี) 12 ราย … ทาครีมกริปิน 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 35 ราย … ทาครีมกริปิน 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์

1.2 ผลลัพธ์

ในผู้ป่วยโรคผิวแห้งที่ทาครีมกริปินแล้วเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่ารอยแตกและสะเก็ดของผิวหนังที่ขาท่อนล่างและหลังเท้ามีอาการดีขึ้น ได้รับการยอมรับทางคลินิกว่าผู้ป่วยส่วนมากมีอาการดีขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของผู้ป่วยโรคผิวแห้งที่ทาครีมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ได้รับการยอมรับว่าสภาพอาการของโรคดีขึ้นจากระดับอาการหนัก เป็นระดับกลางและระดับเบา
Maijun Gripin Cream การทดลองจริงกับผู้ป่วยโรคผิวแห้ง

2. การทดลองจริงกับคนปกติ

2.1 วิธีที่ใช้กับผู้เข้ารับการทดลอง

ผู้รับการทดลองที่มีผิวปกติ 15 ราย (อายุ 23 – 63 ปี) ทาครีมกริปิน 3 ครั้ง ต่อ 1 วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (28 วัน)

2.2 ผลลัพธ์

ปริมาณซีบัมในผิวชั้นนอกและปริมาณน้ำในผิวชั้นหนังกำพร้าเพิ่มมากขึ้น สังเกตเห็นได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากทาครีมกริปินและคงรักษาสภาพผิวที่ดีไว้ได้ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการทดลอง Maijun Gripin Cream การทดลองจริงกับผู้ป่วยโรคผิวแห้ง

3. สรุป

ครีมกริปินช่วยกระตุ้นให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกครั้งโดยการส่งเสริมการสร้างซีบัมในต่อมไขมันและเซลล์ที่สร้างซีบัม ฟื้นฟูและรักษาฟังก์ชั่นการเป็นเสมือนกำแพงป้องกันของผิวหนัง อีกทั้งยังรักษาความชุ่มชื้นจากภายในผิว จากการทดลองจริงนี้ได้ทำให้เห็นว่าครีมมีฤทธิ์ในการปรับปรุงสภาพอาการของผิวในผู้ป่วยโรคผิวแห้งให้ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการรักษาความชุ่มชื่นสำหรับคนผิวปกติ
Gripin มีขายเป็นวัตถุดิบด้วยเช่นกัน หากท่านสนใจโปรดสอบถามเพิ่มเติม
Line
 
อีเมล

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Gripin ดูได้ที่นี่
Maijun Cream สร้างความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังจากภายใน
 
Maijun Premium Gripin Cream
Gripin เป็นสารที่ช่วยสร้างซีบัมและกรดไฮยาลูโรนิกภายในร่างกายช่วยให้ผิวคงความชุ่มชื่นไม่แห้งกร้าน เป็นมอยซ์เจอไรซิ่งครีมที่ใช้ได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาการผิวแห้ง    
อ้างอิง
 1. Mie Nagao; Takashi Sato; Noriko Akimoto; Yuya Kato; Masao Takahashi; Akira Ito. Augmentation of sebaceous lipogenesis by an ethanol extract of Grifola frondosa (Maitake mushroom) in hamsters in vivo and in vitro. Experimental Dermatology, 18, 730-733 (2009).
 2. Mie Nagao; Lan Yuan; Takashi Sato; Noriko Akimoto; Akira Ito. Augmentation of sebum production by Maitake-ethanol extract in vivo and in vitro. The 32nd Annual Meeting of Japan Cosmetic Science Society (JCSS) June7-8, 2007.
 3. Mie Nagao; Shigeru Matsuzaki; Takashi Sato; Akira Ito; Masao Takahashi. Clinical Trial of Gripin Cream (Maitake Mushroom Extract Cream) for Xerosis Therapy. 37th ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research) Sep 5-8, 2007.
 4. Mie Nagao; Takashi Sato; Akira Ito; Shigeru Matsuzaki; Masao Takahashi. Improvement of skin barrier by a cream containing an ethanol extract of Maitake mushroom on normal and xerosis skin. IID2008 (International Investigative Dermatology 2008) May 14-17 2008.
 5. Mie Nagao; Takashi Sato; Akira Ito; Shigeru Matsuzaki; Masao Takahashi. Improvement of Dry Skin by Topical Treatment of Natural Sebum Inducer, Gripin. The 33nd Annual Meeting of Japan Cosmetic Science Society (JCSS) June 5-6, 2008.
 6. Takashi Sato; Mie Nagao; Masao Takahashi; Akira Ito. An ethanol extract of Grifola frondosa (Maitake mushroom) enhances the anti-angiogenic and anti-tumorigenic actions of polymethoxyflavonoid, nobiletin, in vitro. IID2008 (International Investigative Dermatology 2008) May 14-17 2008.
 7. Mie Nagao; Yuya Kato; Takashi Sato; Akira Ito;Masao Takahashi. Transcriptional augmentation of hyaluronan production by Maitake-ethanol extract in human dermal fibroblasts. The 34th Annual Meeting of Japan Cosmetic Science Society (JCSS) June 11-12, 2009.
ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT