งานวิจัยตีพิมพ์

Clinical Trial of Gripin Cream (Maitake Mushroom Extract Cream) for Xerosis Therapy

37th ESDR Meeting(European Society for Dermatological Research) Sep 5-8, 2007
Clinical Trial of Gripin Cream (Maitake Mushroom Extract Cream) for Xerosis Therapy
Related Resources
  • กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ)

    กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ)


Related Products
  • Maijun Gripin Soap


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution