งานวิจัยตีพิมพ์

Improvement of skin barrier by a cream containing an ethanol extract of Maitake mushroom on normal and xerosis skin

IID2008 (International Investigative Dermatology 2008) May 14-17
Improvement of skin barrier by a cream containing an ethanol extract of Maitake mushroom on normal and xerosis skin
Related Resources
  • กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ)

    กริปิน (Gripin สารสกัดจากเห็ดไมทาเกะ)


Related Products
  • Maijun Gripin Soap


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution