งานวิจัยตีพิมพ์

An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity: its anti-angiogenic mechanism and clinical application.

Angiogenesis research & Therapeutics March 9, 2006 San Diego, California. U.S.A.
An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P1 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P2 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P3 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P4 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P5 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P6 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P7 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P8 An ethanolic extract from a shark having potent anti-angiogeneric activity P9
Related Resources
  • มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)

    มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)


Related Products
  • อัลตร้ามาโกะ


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution