งานวิจัยตีพิมพ์

Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract

It has been demonstrated that the blend of shark and olive oils antagonizes inhibiting the activation by the growth factor and published on the Journal of Medicinal Food.

Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract P1
Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract P2
Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract P3
Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract P4
Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract P5
Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract P6
Inhibition of Pro-Angiogenic Factors by a Lipid-Rich Shark Extract P7
Related Resources
  • มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)

    มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)


Related Products
  • อัลตร้ามาโกะ


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution