งานวิจัยตีพิมพ์

Inhibition of tyrosine phosphorylation of vascular endothelial growth factor receptors in human umbilical vein endothelial cells: a potent anti-angiogenic lipid-rich extract from shark.

It has been demonstrated that an ethanolic extract of dried shark muscle mixed with olive oil inhibits VEGF receptor(s) signal transduction pathway and inhibit angiogenesis and published on the Journal of Medicinal Food.

Inhibition of Tyrosine Phosphorylation of Vascular Endothelial Growth P1
Inhibition of Tyrosine Phosphorylation of Vascular Endothelial Growth P2
Inhibition of Tyrosine Phosphorylation of Vascular Endothelial Growth P3
Inhibition of Tyrosine Phosphorylation of Vascular Endothelial Growth P4
Inhibition of Tyrosine Phosphorylation of Vascular Endothelial Growth P5
Related Resources
  • มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)

    มาโคลิปิน (Macolipin ลิปิดสกัดจากปลาฉลาม)


Related Products
  • อัลตร้ามาโกะ


  • เมกุริอาย (Meguri Eye)


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT
Gene Therapy Research Institution