การสร้างเส้นเลือดใหม่

การสร้างเส้นเลือดใหม่กับเมตาบอลิกซินโดรม (โรคอ้วนลงพุง)เมตาบอลิกซินโดรมหรือกลุ่มโรคที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารผิดปกติเป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ประกอบด้วย ภาวะอ้วนลงพุงหรือการมีไขมันสะสมในอวัยวะภายใน ความสามารถในการสลายกลูโคสลดลง (น้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงขึ้น และมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน) ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและ/หรือเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย

ในการส่งสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อไขมันที่กำลังเจริญเติบโต ระบบหลอดเลือดจะตอบสนองโดยการเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มขนาดของเส้นเลือดในระยะแรกของการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อไขมัน กระบวนการสร้างเซลล์ไขมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการสร้างเส้นเลือดใหม่ การพัฒนาไปเป็นโรคอ้วนลงพุงมีความสัมพันธ์กับการปรับสภาพเชิงโครงสร้างของเนื้อเยื่อไขมันซึ่งรวมถึงการปรับรูปแบบของเมทริกซ์นอกเซลล์ การสร้างเส้นเลือดใหม่และกระบวนการสร้างเซลล์ไขมัน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อไขมันจะไปกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกใหม่ อีกทั้งเซลล์ไขมันและเซลล์บุผนังเส้นเลือดก็ยังส่งเสริมให้เซลล์เริ่มต้นของเซลล์ไขมันแบ่งตัว การปรับระบบย่อยสลายโปรตีนและการสร้างเส้นเลือดใหม่อาจมีความเป็นไปได้ในการขัดขวางการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อไขมัน

ในหลายปีที่ผ่านมา มีหลักฐานหลายชิ้นที่ได้รับการรวบรวมไว้เกี่ยวกับการสร้างเส้นเลือดใหม่ในผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งรวมถึงการมีไขมันเกาะที่อวัยวะภายใน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง และเบาหวาน นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเท็จจริงอีกมากมายที่กล่าวว่าการสร้างเส้นเลือดใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญส่วนมากที่มาพร้อมกับอาการผิดปกติของโรคอย่างชัดเจน

หลายปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามในการคิดค้นพัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาที่มุ่งเป้าไปที่การสร้างเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นมากมายซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในการศึกษาและการรักษาเนื้องอก แต่อย่างไรก็ตาม หลักฐานล่าสุดได้ระบุว่าการสร้างเส้นเลือดใหม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความผิดปกติจำนวนมากที่มีต้นกำเนิดของโรคที่ชัดเจน ซึ่งก็คือ โรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิกซินโดรม การเพิ่มมากขึ้นของผู้ที่มีอาการของโรคนี้ทั่วโลกประกอบกับการที่ยังไม่มีแนวทางบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพนั้นได้ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางของการสร้างเส้นเลือดใหม่ซึ่งมีบทบาทในความผิดปกติเหล่านั้นอาจสามารถเป็นที่จับตามองสำหรับการออกแบบแนวทางบำบัดรักษาใหม่ๆ ที่จะมาต่อกรกับความท้าทายอันใหญ่หลวงทางด้านสาธารณสุขนี้

อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่
อาหารเสริมที่จะช่วยยับยั้งการงอกของเส้นเลือดเกิดใหม่, Serepen Pigment
Serepen Pigment

“Serepen Pigment” เป็นสารประกอบชนิด ใหม่ที สกัดได้จากผลปาล์มใบเลี อยมีประสิทธิ ภาพสูงในการยับยั งเส้นเลือดงอกใหม่ที ก่อ ให้เกิดโรคต่างๆ

อ้างอิง
  1. Angiogenesis in the Metabolic Syndrome. Oxidative Stress, Inflammation and Angiogenesis in the Metabolic Syndrome 2009
  2. Siervo M; Ruggiero D; Sorice R; Nutile T; Aversano M; Stephan BC; Ciullo M. Angiogenesis and biomarkers of cardiovascular risk in adults with metabolic syndrome. J Intern Med 2010 Oct, 268(4), 338-347
  3. Dennis Bruemmer. Targeting Angiogenesis as Treatment for Obesity. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 2012 Feb, 32(2), 161-162
  4. Yihai Cao. Angiogenesis modulates adipogenesis and obesity. J Clin Invest 2007 Sep, 117(9), 2362–2368
  5. Ebba Bråkenhielm; Renhai Cao; Bihu Gao; Bo Angelin; Barbara Cannon; Paolo Parini; Yihai Cao. Angiogenesis Inhibitor, TNP-470, Prevents Diet-Induced and Genetic Obesity in Mice. Circulation Research 2004, 94, 1579-1588


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT