การสร้างเส้นเลือดใหม่

การสร้างเส้นเลือดใหม่ในโรคข้ออักเสบการสร้างเส้นเลือดใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโรคข้ออักเสบจำนวนมาก ซึ่งรวมถึง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อเสื่อม

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)

การสร้างเส้นเลือดใหม่ หรือ “Angiogenesis” เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่าเป็นชนวนหลักสำคัญในการก่อตัวและคงสภาพของแพนนัส (เยื่อหุ้มข้อที่หนาตัวขึ้นมามากจนมีลักษณะคล้ายเนื้องอก) ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แพนนัสที่มีเส้นเลือดก่อตัวขึ้นมาหล่อเลี้ยงเป็นจำนวนมากนี้เองที่บอกใบ้ให้รู้ว่าการพุ่งเป้าหมายไปที่เส้นเลือดเหล่านี้ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อาจจะเป็นแนวทางการบำบัดรักษาที่ได้ผลในอนาคต การขัดขวางการก่อตัวของเส้นเลือดใหม่จะไม่ใช่แค่เพียงป้องกันการส่งสารอาหารไปยังตำแหน่งที่มีการอักเสบเท่านั้น แต่ยังอาจจะนำไปสู่การทำให้เส้นเลือดดังกล่าวฝ่อและมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้อาการของโรคพลิกฟื้นขึ้น

ภาพ 1. เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthrosis)

โรคข้อเสื่อม แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในความผิดปกติของข้อต่อซึ่งไม่ใช่โรค ผิวหน้าของกระดูกแข็งในข้อต่อจะได้รับการปกป้องน้อยลงเนื่องจากความเสื่อมไปตามวัยของกระดูกอ่อนและในที่สุดผิวหน้าของกระดูกแข็งก็อาจจะเปลือยเปล่าและได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามโรคข้อเสื่อมเป็นโรคภัยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตามอายุที่มากขึ้น แต่มักจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปกับผู้สูงอายุในรูปแบบของข้ออักเสบเสียเป็นส่วนมาก การสร้างเส้นเลือดใหม่ส่งผลกระทบต่อชั้นกระดูกอ่อนที่เกิดขึ้นในกระดูกใต้ผิวข้อซึ่งเป็นส่วนขอบของกระดูกอ่อนและกระดูกแข็ง การสลายตัวของกระดูกอ่อนจากผิวกระดูกจึงเป็นผลที่เกิดตามมา ปัจจัยที่ทำให้กระดูกอ่อนแปรสภาพหลายปัจจัยมีแหล่งกำเนิดมาจากการเกิดเส้นเลือดใหม่ซึ่งทำให้พยาธิสภาพแย่ลง ดังนั้นการยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่จึงสามารถเป็นหนทางที่จะยับยั้งความเสื่อมในโรคข้อเสื่อมได้

ภาพ 2. เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้อเข่าเสื่อม
เส้นเลือดงอกใหม่กับโรคข้อเข่าเสื่อม
อ้างอิง
  1. Paleolog EM. Angiogenesis in rheumatoid arthritis. Arthritis Res, 2002,4 Suppl 3, S81-90
  2. Szekanecz Z; Besenyei T; Szentpetery A; Koch AE. Angiogenesis and vasculogenesis in rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2010 May;22(3):299-306.
  3. Colville-Nash PR; Scott DL. Angiogenesis and rheumatoid arthritis: pathogenic and therapeutic implications. Ann Rheum Dis. 1992 Jul;51(7):919-925.
  4. Nagashima M; Asano G; Yoshino S. Imbalance in production between vascular endothelial growth factor and endostatin in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2000 Oct;27(10):2339-2342.
  5. Koch AE; Polverini PJ; Leibovich SJ. Stimulation of neovascularization by human rheumatoid synovial tissue macrophages. Arthritis Rheum. 1986 Apr;29(4):471-479.
  6. Koch AE; Harlow LA; Haines GK; Amento EP; Unemori EN; Wong WL; Pope RM; Ferrara N. Vascular endothelial growth factor. A cytokine modulating endothelial function in rheumatoid arthritis. J Immunol. 1994 Apr 15;152(8):4149-4156.
  7. Pesesse L, Sanchez C, Henrotin Y. Osteochondral plate angiogenesis: a new treatment target in osteoarthritis. Joint Bone Spine. 2011 Mar;78(2):144-9. doi: 10.1016/j.jbspin.2010.07.001. Epub 2010 Sep 18.
  8. Ashraf S, Walsh DA. Angiogenesis in osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol. 2008 Sep;20(5):573-80. doi: 10.1097/BOR.0b013e3283103d12.


ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับผิว วัตถุดิบ
APCGCT